Co dělají chemtrails s vaším mozkem

Rozhovor Curta Lindermana (CL) s Dr.
Rusellem Blaylockem (RB) o zhoubných zdravotních účincích.
50ti
minutový záznam z rádiového pořadu z 28. března 2013.
(Zkráceno)


(CL) Ten hlavní důvod, proč jsem vás
pozval, byl váš nejnovější článek o nano-hliníkových
částicích v chemtrails. Myslím si, že je velmi důležité, aby
lidé věděli, o co tady jde.(RB) Napsal jsem několik článků o
vlivu přídavných látkách v očkování, včetně rtuti a
aluminia. Pak jsem našel nějaké články o chemtrails a tam bylo
hodně nejasností, o kterých jsem nevěděl, jestli jsou pravda
nebo ne, protože v mém státě tyto chemtrails zřídkakdy vídáme.
Ale jak jsem začal pátrat na internetu, tak jsem mohl vidět
fotografie z jiných států Ameriky, ony čáry do kříže, nebo
jiné geometrické obrazce po celé obloze, a pak mi to bylo jasné,
že je to záměrná snaha o zakrytí oblohy. Některé čáry byly
velmi dlouhé a teď, když je mohu vidět i v mém státě, vedou od
obzoru k obzoru. Jsem dost starý na to, abych věděl, že letadla
to nikdy v minulosti.
Studoval jsem nějakou literaturu, četl
články a shlédl youtube videa a všechny tyto prameny říkají,
že cokoliv ta letadla sypou, jedna z těch látek je hliník. Napsal
jsem hodně článků a udělal značný výzkum stran účinků
rozprášených chemikálií, když je vdechujeme. Víme, že tyto
částice mohou cestovat podél nosních nervů, což jsou nervy pro
čich a dýchací ústrojí, a takto se dostanou přímo do těch
částí mozku, která mají na starosti paměť a pocity, jako jsou
hippocampus a jeho propojení do přední, korové části, a můžete
sledovat, jak se tyto v mozku usazují.
Další známá věc je, že hliník je
jedním z kovů, které projdou touto cestou velmi snadno a
krevně-mozková bariéra ho nezastaví. U pokusných zvířat
způsobuje různé poruchy, počínaje degenerací mozku, až po
kostní deformity, zranění a poškození mozkové tkáně a pak
můžeme vidět změny paměti a ve schopnosti se učit.
(Poruchy, zaviněné aluminiem:
Alzheimer, skleroza, anemie, hemolysa-rozpouštění červených
krvinek, leukocytosa, porfyrie, střevní koliky, zkažené zuby,
zpomalení štítné žlázy, špatná funkce ledvin a jater,
nervově-svalové poruchy, měknutí kostí, Parkinsonova nemoc,
vředy, změny v emocionální sféře)
Když sledujeme mozek těch, kteří
trpí Alzheimerovu nemocí, zjišťujeme, že nejvyšší koncentrace
hliníku je právě v části nazývané interlineární kůra, kde
se akumuluje.Takže máme pádný důkaz o tom, že aerosolový
hliník se dostane do mozku, a že tam dokáže způsobit škody.
Nejhorší jsou ale nano-částice,
které jsou tak miniaturní, že mohou snadno prostoupit skrze kůži,
mohou projít přirozenými zábranami a filtry v těle, skrze které
se kovy normálně nedostanou. Jsou-li pomocí aerosolové směsi
vehnány do nosní dutiny, se dostanou do mozku ve značně velkém
množství. V mozku se chovají brusně. Jednou z reakcí na toto
narušení hliníkem je značná zánětlivost tkáně. Při zánětu
dojde k aktivaci buněk zvaných mycoglea, které jsou součástí
imunního systému. Aluminium je velmi účinný prostředek na
aktivaci těchto buněk, což způsobí okamžité vyloučení velmi
silné látky jménem glutamát, což je excito-toxin, dalo by se
říci dráždivý jed. Ten způsobí, že mozkové cely se tak
rozruší, že přestanou fungovat a odumřou. Je to složitý
mechanizmus, kombinace zánětu a podráždění jedem. Tento jev
jsem pojmenoval „imunní excito-toxicita”. To všecko proběhne
snadno a rychle.
V současné době pronikají zprávy,
že rozprašované nano-částice hliníku jsou použity na ochranu
proti globálnímu oteplování a nano-velikosti jsou na to používány
proto, že se udrží déle v horní atmosféře, aby vytvořily
kovovou odraznou plochu. Problém je, že jestliže tyto částice
vytvoří oblaka coby odraznou plochu, která odráží sluneční
záření směrem nahoru, tato zároveň odráží horko z atmosféry
směrem dolů, a takový mechanizmus ve skutečnosti globální
oteplení způsobuje. Takže si můžeme myslet, že to dělají za
nějakým určitým účelem, a přitom mohou říct, že naše
atmosféra se otepluje.
Mne zajímá tento problém hlavně z
lékařského hlediska, a to kvůli příliš zjevnému spojení mezi
dodáváním hliníku do mozku skrze nosní pasáže, které je tolik
spojeno s výskytem Alzheimerovy nemoci. Když budete aerosolovat a
rozstřikovat tuny a tuny po celém světě, takže lidé jsou
neustále nuceni vdechovat hliník 24 hodin denně a tím si vytvářet
jeho zásobu, může to mít naprosto zhoubné následky, jako značný
vzestup Alzheimerovy nemoci a jiných zánětlivých neurologických
potíží.
Díval jsem se na youtube, na záběr z
geo-inženýrské vládní konference a tam se jeden z účastníků
ptal, jaké jsou zdravotní následky rozprašování takového
množství hliníku do atmosféry. Mluvčí mu odpověděli, že to
zatím neví, ale že to současně vyšetřují. Samozřejmě, to
byla naprostá lež. Dobře víme, co to způsobuje.
Takže pouze přiznali, že budou
postřikovat a řekli to navíc v budoucím slova smyslu, jakože
„budou” postřikovat aluminiem. Evidence presentovaná biology
a vědci celého světa potvrzuje, že přítomnost aluminia ve
vodních tocích a ve stromech neúměrně stoupá. Některá místa
mají neuvěřitelně vysoký obsah hliníku v půdě a v rostlinách.
Takže jestli se toto opravdu děje, máme před sebou zdravotní
katastrofu, celosvětově.
Jedna z věcí, co mi opravdu na
tom vadí, je, že vidíme to stejné praktikovat s očkováním.
Takže my vezmeme kdejaká očkování, všechna dohromady a
napícháme je do dětí.

(CL) Byly tyto látky testovány?

(RB) Ne! Ani nevíme, co se děje. Za
druhé, už tento program uvedli do provozu a po pravdě, žiji ve
státě Missouri a mohu potvrdit, že kterýkoliv den to je chemtrail
na chemtrail. Některé dny to zakrývá celou oblohu.
(CL) A že nevědí jaké to má za
zdravotní následky? To je zločin!
(RB) To je pravda. Já sám jsem se
zúčastnil několika programů, které to potvrdily, a kdokoliv toto
provozuje, by měl být obvniněn z trestného činu. Může to zabít
tisíce, snad i miliony lidí. Vždyť to způsobuje Alzheimerovu
nemoc v celosvětovém měřítku a způsobuje to mnoho jiných
nemocí pouhým dýcháním. Je tím způsobováno asthma, chronické
plicní nemoci, u lidí, kteří už mají chronické plicní nemoci,
to způsobí jejich zhoršení, protože u nich to v plicích vyvolá
zánětlivé reakce, což způsobí zhoršení jejich plicních
potíží.
Hliník je rovněž absorbován do
krve, kde ohrožuje srdce. Lidé se srdečními potížemi se zhorší,
lidé s vysokým krevním tlakem na tom budou hůře, mnoho jiných
nemocí může být takto uspíšeno a zhoršeno.
Nikdo se nás neptal na souhlas s něčím
takovým. Nebylo to ani veřejně oznámeno, nebylo to nikde veřejně
diskutováno, kde by to diskutováno být mělo, pouze to začali
tajně provozovat ve světovém měřítku, na obrovské škále,
shazují stovky tisíc tun těchto produktů do atmosféry.
Navíc ta škoda, kterou způsobují,
není napravitelná. Jakmile tyto látky jednou prostoupí do vodních
toků a rostlin, není jak je odstranit. A tady ničí obrovské kusy
našeho životního prostředí.

(CL) Dr. Blaylocku, tato stratosférická
aerosolová geo-manipulace, co jí říkáme chemtrails – líbí se
mi, jak vy říkáte, že když jste byl mladý, dobře jste znal
contrails (vodní výpary z letadel), to byly pár set metrů nahoře
na obloze a pomalu se rozplynuly. Ale to, co vidíme teď, je
systematické překrývání oblohy, a platí, že co jde nahoru,
musí se vrátit dolů, jak zpívají v té staré písničce.

(RB) A je to opravdu strašné, máme
biology z celého světa, kteří sbírají vzorky listů stromů a
rostlin, pokaždé věnuji pozornost oběma stranám konfliktu. A tak
jsem sledoval skeptiky a ti tvrdí, že studie byly udělány, vzorky
byly vzaty – byly vzaty z budov, co mají zdi pokryty aluminiem,
proto je na nich aluminium. A všechny ty idiotské řeči, co vedou,
o jakých budovách pokrytých aluminiem mluví? Protože co já
vidím, berou vzorky z jednoho přítoku do jezera Shasta, ze sněhem
pokrytého vrcholu hory Shasta! Berou vzorky z kůry stromů, které
odumřely kvůli otravě hliníkem. Toto všecko je tak bezostyšně
zjevné, že nemůžu věřit, že ještě existují skeptikové,
kteří toto popírají.

Skeptikové jsou obvykle lidé, kteří
jsou nějak zapleteni s vládou a je to jejich povinnost to
popírat. Máme odborníky na biologii, kteří berou vzorky vody z
řek a jezer, pracují na Hawaji, pokrývají pacifický
severo-západ, v Arizoně, prostě všude. A všichni nacházejí to
stejné. Přitom existují záznamy o přítomnosti hliníku ve
vodních tocích a v přírodě, které jdou zpátky mnoho desítek
let, takže je snadné je porovnat, a pak můžeme vidět, že za
posledních 10 let došlo k astronomickému nárůstu hliníku, ne
nějaké menší rozdíly, ale astronomické zvýšení obsahu
hliníku ve všem. A když se na to podíváte celosvětově, tak to
vidíte všude stejné.

Většinou, když slyším skeptiky
zpochybňovat, co já nebo ostatní říkají, jejich důvody jsou
pokaždé nesmyslné. Je vidět, že jsou málem zoufalí, zkoušejí
vymyslet nějaký pochybný důvod. Když sledujeme delší dobu
vznikající chemtrails, pak najednou můžete vidět, že jejich
produkce se zastavila. Vznikla mezera a pak zase čára pokračuje. A
zase mezera a pokračování. Copak takové letadlo velikosti B-17
může jednoduše vypnout motory a zase je zapnout?
A nebo se objeví vysvětlení ve formě
chladu v atmosféře. Jenže někdy můžete vidět dvě letadla, jak
letí souběžně, přitom jedno z nich zanechává normální
contrail, malý a krátký, a hned vedle jsou obrovské
chemtrail-linie, takže ta dvě letadla letí ve stejné době, ve
stejné atmosféře, za stejných tepelných podmínek, ve stejné
výšce, ale jejich výpary jsou tak rozdílné.
A když se tyhle chemtrails začnou
rozplývat, stanou se z nich obrovské mraky. To neuvidíte, aby
normální contrails (vodní výpary) dělaly přetrvávající
mraky. Někdy to bývá tak, že skoro každý mrak na obloze je
chemtrail, a ty přetrvávají dlouho po letadle, často hodiny.
A další pochybná věc je, že když
zkoušejí přimět armádu, aby je nechala vzít vzorky leteckého
paliva z těchto letadel, nesmějí to udělat sami. Dostanou hotové
vzorky – ovšem běžného leteckého benzínu. To jsou dvě
rozdílné věci. Nepotřebuji vzorek běžného leteckého benzinu.
Chci vzorek toho, co je stříkáno do atmosféry.
Takže je zjevné, že je zde hodně
tajností, takže se musíte ptát, proč všechno to tajnůstkářství.
Jak to provádějí? Že by to
přidávali do leteckého benzínu, aby se to rozprášilo? To je
něco, co nevím.

(CL) Anebo používají ty veliké
C-130, které mají zabudované tanky a piloti dobře vědí, co
dělají?

(RB) Po pravdě, já bych spíš věřil
tomu druhému názoru, i když hodně lidí tvrdí, že jsou to látky
přidávané do benzínu.

(CL) Nemyslím si, že do benzínu
mohou přidat dostatečnou koncentraci, protože to by mohlo zničit
motor. Myslím, že jsou to zvláštní tanky, ze kterých nás
postřikují a některé fotografie vnitřku letadel to potvrzují;
vypadá to jako samostatné ventily.

(RB) Slyšel jsem hodně těch, kteří
říkají, že některý pilot by přece promluvil, řekl to na ně,
doložil by důkazy, anebo cokoliv podobného, ale my máme dětské
lékaře, kteří píchají jehly do malých dětí a přitom pevně
věří, že dělají správnou věc. Takže nejspíš je to tak, že
tihle lidé byli zmanipulování, aby věřili, že cokoliv dělají,
je důležité a správné.

(CL) To je možné. Politikové a
armáda, samozřejmě, říkají, že co je v těch tancích, se nás
netýká.

(RB) Jestli jste kdy byl na vojně, to
víte, jak tam věci fungují: všecko je rozškatulkováno, některé
informace smíte vědět, do jiných vám nic není a vy ani nevíte,
jak po nich pátrat.
Takže pilotovi je přikázáno, aby
vypouštěl tuto látku a možná, že i ví o geo-manipulaci, ale je
možné, že neví, co je to za chemikálie. Neví nic o
nano-hliníku, neznají neurologické vlivy zapříčiněné
akumulací hliníku v mozku. Jim je asi pouze řečeno, že ochraňují
přírodu. Mohou mít dokonce naočkováno, že toto má přednost
přede vším ostatním z důvodů obrany národa. Že globální
oteplování je nejhorší útok na naši bezpečnost, což je
nesmysl. Ale v armádě je snadné vštípit jakoukoliv propagandu.
Když jsem byl v armádě, bylo mi řečeno, že se nemáte co ptát,
že máte pouze vykonávat, co je vám přikázáno. To je vaše
povinnost. Vy pouze stisknete knoflík a vypustíte chemikálie. Co
je to zač, na co to je, co to dělá a jaká jsou s tím spojena
rizika, není vaše záležitost. Vy pouze vykonáváte příkazy. To
je důvod, proč jsem strávil 4 roky u armády. Pokládal jsem
otázky a jim se to nelíbilo. Oni nemají rádi otázky.
Takže máme tu hliník, který doslova
hubí stromy na západě země. Nacházíme mrtvé ryby po celé
planetě. Mám seznam míst, kde jsou nacházeny spousty mrtvých
ryb, a každý další den jsou tam nové spousty mrtvých ryb všude
kolem. A pak je tady obrovské množství ptáků, co hynou.
Nacházíme miliony ptáků, kteří hromadně hynou, v celých
hejnech. Pro to není vysvětlení.

(CL) Myslím si, doktore, že je to
záměrné. Nemyslím ale, že by tím zkoušeli ovlivnit naše
životní prostředí; spíš myslím, že je to záměrné, za
účelem snížení populace.

(RB) Samozřejmě, toto je velmi krutý
způsob, jak toho docílit. Ale ať už je to nějaký zločinný
záměr omezit populaci, anebo je to idiotství na bázi globálního
oteplování, nic z toho nemůžete dokázat, je však zjevné, že
je tady silná snaha o depopulaci Země ze strany vládních činitelů
a ze strany těch, kteří jsou ještě nad nimi, ti, co vytvářejí
pro vlády zákony, jako jsou CalPhone Phone Relations a lidé z
daňově-osvobozených nadací, jako Ford a Carnegie a Rockefellerova
nadace, to jsou ti hlavní zakladatelé a tvůrci vládních
nařízení, ti vymysleli problém globálního oteplování včetně
jeho řešení, a samozřejmě snahy o depopulaci. Napsali o tom
neuvěřitelné množství článků, které si můžete přečíst
na jejich internetových stránkách, kde neustále projednávají
snižování populace a co všecko by pro to mělo být uděláno.
Není to žádné tajemství, je to přesně, jak to říká H. G.
Wells: naprosto otevřené spiknutí na depopulaci světa.
A k tomu používají různé způsoby,
jako například látky na snížení fertility, nebo věci na
zvýšení úmrtnosti, látky, které zabijí oslabené nebo nemocné
jedince rychleji než ten zbytek. To znamená, že ti, kteří už
jsou nějak nemocní, budou umírat mnohem rychleji a ve větším
množství.
Ale tady musí být nějaký bod
nasycenosti, když na nás sypou chemikálie v tak velkém množství
a znečišťují atmosféru v tak vysoké koncentraci, což určitě
způsobí náhlý vzrůst úmrtnosti a nemocí, což nebude
vysvětlitelné běžnou vědou a lékařskými experty.

(CL) Dr. Blaylocku, co se teď chci
zeptat, je přidávání rtuti do očkování. Zjistili jsme, že
jedovatost rtuti může být dále zvyšována tím, že je míchána
dohromady s hliníkem. Takže to, co můžeme vidět ve
stratosférické aerosolové geo-manipulaci se zdá být pravdivé, a
hodně lidí to ví přímo od vlády, to čím postřikují, že je
hliník dohromady s bariem… Je tady nějaká souvislost?


(RB) Víme velmi dobře, že barium má
patologický vliv na lidské tělo. Obvykle jestliže jsou patogeny
(tj bakterie, viry, či jiné mikroorganizmy) dány dohromady, pak se
jejich vliv buď sčítá, anebo se chovají synergicky. Synergický
vliv je zvětšující (násobící) vliv. Něco jako když máte
chemikálii, která má jedovatost 2+ a jiná chemikálie má
jedovatost 3+, tak namísto abyste získali smícháním něco v
okolí 5+, dostanete 25+. To je, co synergismus způsobuje:
neuvěřitelné zvýšení jedovatosti látek, které jsou dány
dohromady. A to může opravdu být důvod pro smíchávání baria s
hliníkem, obzvláště když se jedná o hliník nano-velikostí,
který je mnohem jedovatější než běžný hliník.
Další věc je astma a podobné
nemoci. Když se hliník dostane do těla, usadí se ve všemožných
částech. Některý vdechneme, jiný spolkneme, protože je v půdě,
v naší potravě a všem ostatním, takže se dostane do celého
těla. My už tady máme současné CDC zprávy, záznamy z rozhovorů
o neoficiálním výzkumu, který říká, že každý padesátý
člověk je ohrožen autismem. Já osobně věřím, na základě
vlastních zkušeností, že hliník hraje v epidemii autismu stejně
velkou roli, ne-li větší, než rtuť. Stále ještě naočkováváme
našim dětem autismus a teď ještě k tomu chemtrails plné
nano-částic hliníku, které nám padají na zemi, vdechujeme je 24
hodin denně, a proto se obávám, že uvidíme na vzestupu nejen
Alzheimerovu nemoc, ale taky autismus a jiné neurologicko-vývojové
nemoci u dětí. Jestliže je to nebezpečné pro starší lidi,
dovedu si představit, jak strašně nebezpečné je to pro lidský
zárodek. Je zde velké nebezpečí pro těhodné ženy, které
vdechují tyto látky, polykají je a zvyšují takto hladinu hliníku
v krvi, a to ve formě nano-částic, které snadno projdou placentou
až k dítěti. Vyvíjející se mozek je mnohem citlivější na
takové vlivy. Nano hliníkové částice mohou způsobit, že se
mozek dítěte vyvine abnormálně a mohou také způsobit chronický
zánět v mozku.
Když se podíváme na autismus, vidíme
chronický zánět v mozku, který přetrvává celé dekády. Byli
vyšetřování autističtí pacienti až do stáří 48 let a bylo
zjištěno, že jejich mycoglia, jejich zánětlivé buňky v mozku
byly stále ještě aktivovány. Takže to je velmi vytrvalý zánět
a to je to, co pomocné přísady v očkování způsobují.
Přidáte-li do očkování rtuť a
hliník, což jsou velmi silné přídavné podpůrné látky,
udělají imunní reakci přehnaně silnou, a to nejen v těle, ale
reakce se rozšíří i do mozku a ten zachvátí neuvěřitelně
silný zánět, což je důvod, proč tyhle očkované děti pláčou
a křičí celé dny i týdny po očkování. Proto podléhají
záchvatům, vyvinou si i narkolepsii a jiné komplikace – a to je
bráno jako samozřejmý následek očkování.
Četl jsem spoustu vědeckých
pojednání, jsou k nahlédnutí na „Medline” (U.S. Národní
knihovna mediciny = U.S. National Library of Medicine) o mechanizmu
očkovacího procesu, který způsobuje autismus. Informace jsou tak
přesvědčivé, že je velmi divné, že stále ještě máme lidi,
kteří v toto spojení nevěří. Ale je to tak. Samozřejmě, to
všecko je z důvodu obrovskému množství peněz, (které do toho
všeho jdou) a protože očkování je součástí plánu na
depopulaci. Takže všichni ti spiklenci, kteří mají kontrolu
medií, snadno zařídí, že veřejné sdělovací prostředky nám
předloží jejich historku a ne pravdu.
Musí být známý mechanizmus.
Naneštěstí, zjistil jsem, že skupiny, které se autismem
zabývají, postupují z různých úhlů a ve skutečnosti se o
centrální mechanizmus celého procesu nezajímají. Zkoušel jsem
zdůraznit, že tito lidé nikdy nevyhrají spor, pokud nepoukážou
na jednoduchý centrální mechanizmus. Když sledujeme
experimentalní literaturu, u zvířat, která naočkujete látkou na
podporu imunitního systému, jejich mozek se stane hyperaktivní, ve
smyslu zánětlivosti a excito-toxicity (dráždivý jed, neboli
glutamát). Toho je možno docílit na pravidelné bázi, se všemi
druhy zvířat. Prostě je to něco, co se stane pravidelně.
Jen se podívejte, co děláme s dětmi:
my jim dáme injekčně 6 – 8 dávek silného koncentrátu naráz. A
pak za dva měsíce to celé zopakujeme, dáme jim to znova. Existuje
proces, je nazýván „časování mikroglie” („timing the
microglia”, přičemž „microglia” je podpůrná nervová
tkáň), což znamená, že když dáte první sadu injekcí, tyto
připraví imunitní cely v mozku, aby zareagovaly přehnaně. Další
série injekcí způsobí ještě silnější vyměšování immuních
chemikálií, včetně excito-toxins (dráždivých jedů). Pokaždé,
když toto opakujete, což je u maličkých dětí praktikováno
každé 2 měsíce až do věku jednoho roku, opakujete tím proces
mnohonásobného útoku na tyto děti. Dětský mozek se nejvíc
vyvíjí během prvních 2 let života. Takže když v něm v tomto
období neustále vyvoláváte záněty a excito-toxicitu (dráždivou
otravu), mozek se vytváří abnormálně a abnormálně funguje.
A to stejné vidíme i u Alzheimerových
pacientů, vidíte naprosto stejné patologické změny, a totéž
bylo i u pokusných zvířat. Takže tento celkem nenápadný
mechanizmus je velmi dobře demonstrován a dokumentován.
Proto je naprosto šílené pokračovat
s programem očkování dětí, který existuje v této zemi. Je
naprosto zjevné, že očkování produkuje přesně tyto problémy a
přitom je to všecko ignorováno.
Ještě více šokující je, že
lékaři se pokoušejí dávat injekce a očkování i těhotným
ženám. Když toto provedeme u pokusných zvířat, zvýšíme
možnost narození mláďat s autismem a se schizofrenií asi
šestkrát. Když jsme tyto experimenty pokusně prováděli,
způsobovaly obrovské zvýšení výskytu autismu a schizofrenie –
asi 20 let po narození pro schizofrenii a asi 4 – 5 let, někdy už
ve 2 letech věku v případě autismu. Takže nejsem vůbec
překvapen nárůstem autismu od 80-tých let, kdy byl upraven rozvrh
očkování a děti se začaly očkovat každé 2 měsíce. Takže
bych radil každému, aby se probral, aby studoval literaturu a
chránil své děti, protože tihle lidé nemají na jejich ochraně
žádný zájem.
Když vezmete běžného dětského
lékaře, ten o ničem neví. Nemá ponětí o tom, co se děje. Tito
lidé nikdy o podobných nemocech neslyšeli, nevědí jak mikroglie
fungují, nevědí nic o excito-toxinech, nikdy neslyšeli o ničem
podobném. Tito lékaři si prostě myslí, že očkování je
bezpečné, protože kdysi jim to tak bylo řečeno a na podporu byly
vyprodukovány všelijaké obskurní studie epidemiologického rázu,
které vypadají, že jejich názor potvrzují. Ale když tyto studie
důkladně pročtete, nic takového neříkají. Ve skutečnosti
všechny studie, které byly opravdu správně provedeny, potvrzují
to, že očkování narušuje mozek dětí.
Musíte sledovat peníze (v tomto
zainteresované). Teď už asi vím víc, než mnozí lékaři. Proto
mne nesmírně pohoršuje, když slyším lidi mluvit tak, že je
zjevné, že těmto doktorům věří.
Takže to všecko se bude neustále
zhoršovat.

(CL) Je tento nano-hliník stejně
jedovatý pro nervy jako ten, co je přidáván do očkování? Anebo
je ještě horší?

(RB) Nano-hliník, který na nás sypou
shora, je jedovatější než ten, co dávali do očkování dříve.
Ale dnes, co slyším, dávají i do očkování stejný nano-hliník.
Takže jestli používáte nano-hliník v očkování, pak nejenže
drasticky zvyšujete zánětlivst a excito-toxicitu nervů
systematicky v celém těle, ale současně dramaticky zvyšujete
jeho akumulaci v mozku. Zdá se, že existuje limit na celoživotní
akumulaci buněk. Ty buňky, které ho akumulují, jsou převážně
imunní buňky a ty způsobují škody, které vidíme ve všech
neurologický případech, od autismu, přes spektrální nemoci,
ADHD, až po Alzheimera. Je to celá škála neurologických nemocí
od narození až po vysoké stáří.
A to, co tihle lidé začali, je velmi
ničivé.

(CL) Dr. Blaylocku, můj syn je zasažen
autismem, což je důvod proč dělám to, co dělám. Navíc asi 40
% mých posluchačů pravděpodobně mají někoho doma s autismem.
Co byste nám doporučoval? Vím, že můj syn dostal autismus po
očkování, ale jak by bylo možno nyní tento zánět zmírnit.
Mluvíte o hliníku v našem ovzduší a v podstatě říkáte, že
jakmile se tato látka dostane dovnitř, je tam, a není moc, co
okolo toho dělat.

(RB) Existuje několik přirozených
látek, které – pokud hliník neodstraní – tak dokážou hodně
jeho jedovatosti v mozku zneutralizovat. Tak například vitamin E,
přírodní, neboli tocopherols, dokáže zánět v mozku zmírnit.
Vitamin C, obzvláště v kombinaci s vitamínem E, je velmi účinný
ochránce mozku. Pro starší děti látky jako kurkumin (turmerik,
podobný zázvoru), který na sebe dokáže hliník navázat a zrušit
jeho jedovatost. A taky bylo zjištěno, že hliník z mozku dokáže
odstranit šafrán. Takže tady jsou věci, které pomáhají.
Například strava s vyšším množstvím flavonoidů, jako je ovoce
a zelenina, obzvláště zelenina, a to ty odrůdy, které mají
vyšší obsah hesperidinu a kurkuminu, nebo kyselinu lipoickou
(logic acid) či apigenin (flavonoid), všechny tyto látky mají
tendenci na sebe vázat hliník a neutralizovat jeho jedovatost.
Omega 3 tuky, obzvláště DHA (docosahexaenoic acid), jsou používány
mozkem ve značném množství, obzvláště v období jeho vývoje.
A tento tuk snižuje excito-toxicitu a zánět, plus neutralizuje
hliník. V kombinaci tyto látky jsou velmi účinné proti
jedovatému vlivu hliníku.
Látky, které zvyšují jedovatost,
zahrnují všecko, co zvyšuje zánětlivost, jako na příklad omega
6 tuky, kukuřičný olej, slunečnicový olej, řepkový olej,
arašídový olej, sojový olej, všecky podporují zánět v těle a
v mozku a zesilují jedovatost aluminia.

(CL) Takže vy říkáte, že když
budeme tyto látky používat, můžeme drasticky snížit jedovatost
hliníku, zánět se zmírní a snad se tyhle děti mohou začít
zlepšovat? Možná se úplně neuzdraví, ale budou na tom lépe?

(RB) Ano. Ve skutečnosti, vidíme
hodně takových případů, kde jakmile změníme stravu, lidé se
zlepšují. Jsou o tom přesvědčivé důkazy ve výzkumné
(lékařské) literatuře, že excito-toxicity hraje hlavní roli v
autismu, ADHD a v řadě dalších nemocí. Ještě máme řadu
dalších látek, které dokážou tuto jedovatost snížit, jako
jsou vitamin B12 a kyselina listová (folic acid). A když pak
sledujete vliv těchto látek na autistické pacienty, kteří je
začali používat, tito se zlepší. Když upravíte funkci střev a
jejich pomocných bakterií, neboli probiotika ve střevech, to samo
upraví imunitu, takže dojde ke zmírnění imunitní reakce.
Vitamin D3 je velmi důležitá látka
na snížení škodlivého vlivu hliníku, stejně jako všecko
ostatní, co podporuje imunitu. Velké množství těchto dětí má
nedostatek vitaminu D3. Takže používání vitaminu D3 během
těhotenství a jeho pozdější administrace dětem pomůže
zvyšovat jeho hladinu v těle a tím pádem podstatně snížit
tento imunně-excito-toxický vliv.

(CL) Jedna věc mne u vás zaujala,
když před lety, ještě než jsem se začal zajímat o výzkum o
přijímačích (receptorech) glutamátu, vyšla vaše práce o msg
(glutamát sodný) a aspartame. Věřím, že je hodně lidí, kteří
by si mohli říct, – Jo, vy tam budete mít Dr. Blaylocka, takže
budete sedět s hlavou přikrytou aluminiovou folií a vykládat si o
spikleneckých teoriích – a přitom všecko, o čem jste se zatím
mluvil, o nano-částicích hlíníku a o jeho jedovatosti a o
jedovatosti očkování, o msg a aspartame, to je všecko lékařská
věda. Je to dokázáno. A je to hanebné, že lidé dovedou člověka
zavrhovat kvůli tomu, že říká pravdu.

(RB) Pravda, někteří lidé to
dělají, ale ve skutečnosti, když zkoušejí věci diskutovat a
dovedou to přímo a jasně vyjádřit, abych na to mohl odpovědět,
mohu jim snadno oponovat, protože dnes existuje tolik literatury,
která dokazuje jedovatost glutamátu, že je to málem neuvěřitelné.
Každá buňka v těle obsahuje přijímače glutamátu. A v současné
době zjišťujeme, že velké množství nemocí je ovlivňováno
právě přítomností glutamátu. Ten navíc ještě dramaticky
podporuje rakovinné bujení a výskyt rakoviny. Chová se skoro jako
hnojivo pro rakovinu.
Dále víme, že glutamát zhoršuje
nemoci, jako je cukrovka, a může způsobit metabolický syndrom.
Když dáváte větší dávky msg mladým zvířatům, způsobí to
u nich metabolický syndrom, neboli cukrovku číslo 2. Takže dobře
víme, že existuje značné množství nemocí, a jejich seznam se
stále zvětšuje, ale v případě, že je někdo skeptik, doporučil
bych mu oficiální vládní dokumentaci a tam vyhledat klíčové
slovo „glutamát,” nebo „přijímač (receptor) glutamátu”
a pak dostane asi 30 – 40 tisíc stran seznamu článků. Toto je
jeden z nejrychleji rostoucích oborů výzkumu a to nejen ze strany
neurologických onemocnění, ale i ve vztahu ke všem nemocem.
Pozorujeme, že glutamátové přijímače
jsou všeobecné přijímače, zastoupené všude, dokonce i v
rostlinách. Jsou v každém zvířeti, v každé živé hmotě.
Samozřejmě jsou velmi důležité. Když 90 % všech nervových
pochodů v mozkové kůře je na bázi glutamátu a přes polovinu
pochodů v celém mozku jsou glutamát, toto daleko předčí všecka
ostatní nervová spojení dohromady. A všecka tato činnost je
kontrolována a regulována glutamátovými přijímači. Každý,
kdo by řekl, že toto je nepodstatné, neví o čem mluví. Nezná
lékařskou literaturu. Já sám jsem napsal řadu článků
zaměřených na výskyt mozkových nádorů a na vliv různých
látek na živou hmotu. Ve skutečnosti bych radil každému
skeptikovi, aby se mnou argumentoval, protože mám veškerou
odbornou literaturu k dispozici, kterou určitě on sám ani nezná.
Tito lidé často ani nevědí, o čem mluví. A to by bylo pěkně
ironické, kdybychom si na hlavu dali přikrývky z aluminia.

(CL) To víte, je to běžná praktika
vyvrácení argumentu a vaši oponenti pak vypadají, jako že
odhalují směšné lidi či blázny, co věří na spiklenecké
teorie.

(RB) Samozřejmě, když se zaměříte
na myšlenky, které tito (zesměšňovaní) lidé vyjadřují, ty
jsou nevyvratitelné. A ve skutečnosti za jejich zpochybňujícími
poznámkami je snaha ovlivnit druhé, aby ani oni neposlouchali, co
říkáte. Protože tito lidé se bojí ze všeho nejvíc, že kdyby
lidé opravdu sledovali, co říkáte, a uvědomili si, jak moc je to
pravda, potom by tyto názory dávaly mnohem větší smysl než ty,
které jim předkládají rozrývači. A to jim nahání hrůzu.

(CL) Vzpomínám si, že v jednom
článku jsem narazil na prohlášení profesora … z … školy a
ten varoval své kolegy-profesory: „Cokoliv podniknete, nedovolte
diskusi o fluoru, protože byste prohráli. Pouze učte, jak je
(fluor) dobrý a prospěšný, ale žádné debatování!


(RB) Přesně. A to je, čeho se bojí,
že veřejnost může přihlédnout k vašim informacím, že mohou
věnovat pozornost vašemu argumentu a uvědomit si, že vaše důkazy
jsou mnohem pravdivější než ty jejich.

(CL) Správně. Pane doktore, děkuji
vám mockrát za vaši přítomnost v mém radio-programu a doufám,
že přijdete zpátky, protože máme toho ještě tolik k
prodiskutování.V přiloženém videu můžete
shlédnout celý rozhovor. (Jen tam trošku zlobí titulky.)


0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
19 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52

Nie len táto veta =>Skeptikové jsou obvykle lidé, kteří jsou nějak zapleteni s vládou a je to jejich povinnost to popírat.<= vypovedá o tom že skutočným zmyslom toho dialógu nieje oboznamovať verejnosť s faktami ale len s domnienkami. Treba uznať že títo páni dosť šikovne manipulujú s ľuďmi ktorý sa v problematike známej pod názvom chemtrails nevedia orientovať. Jakub

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:52
Odpovědět  Anonymní

Jakube,
s Vaším názorem sice plně nesouhlasím, ale respektuji ho.
Máte-li tedy ohledně tématu nějaká fakta, budu rád, když čtenáře, kteří se, jak píšete, nedokáží orientovat v problematice, s nějakými vlastními fakty seznámíte. Bude to jistě ku prospěchu nás všech.
Předem děkuji.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52

MichalB naozaj veľmi rád by som počul aspoň jediný argument prečo by som to mal robiť, prečo by som tu mal niekomu niečo vysvetľovať alebo dokazovať? Faktom je že pre hlupáka to najkrajšie čo ho v živote môže stretnúť je hlúposť ktorou sa tak rád "opíja" tak jaksi nechápem prečo by som mu mal brať túto jeho ilúziu. Pravda bolí a ako je známe ľudia žijúci v ilúzii nemajú radi pravdu a už vôbec nie tú bytostnú. Jakub

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:52
Odpovědět  Anonymní

Jakube,
jsme každý až příliš z jiného těsta, než abychom se shodli na něčem jiném, než že se na tom neshodneme 🙂
Ať se Vám daří ve všem, co je prospěšné nejen pro Vás, ale i pro druhé.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52

ešte ma k tomu napadá, že ktokoľvek je za chemtrails, musí mu byť jasné, že je ich účinkom vystavený/sú vystavení aj on sám/oni sami. Hmmm.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52
Odpovědět  Anonymní

Jenže oni sami mají dost prostředků na to, aby se ochránili hm 🙁

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52
Odpovědět  Anonymní

Čo sa k tomu dá povedať, len zhrnúť fakty:
1.Lietadlá lietajú a zjavne vypúšťajú niečo, čo nemá nič spoločné z normálnou prevádzkou lietadla
2.Hodnoty hliníka sú dokázateľne vysoké ako už bolo v článku naznačené, boli už namerané reálne hodnoty 6 000 – 8 000 mg hliníka na 1 kg trávy. Dostatočný dôvod pozrieť sa na to trocha podrobnejšie.
3.Každá verbálna a písomná reklamácia u kompetentných, alebo v médiách, že čo sa deje je ignorovaná. Žiadny "kompetentný" odborník sa ešte k tomu nevyjadril verejne a nebolo oficiálne publikované, či vôbec prebehol odber vzoriek z umelých oblakov a následná chemická analýza, celý problém je stále v rovine " bez odpovede"
4.Nekontrolované hynutie rýb a včelstva na Slovensku, ale aj v iných lokalitách Európy
5.Zvýšený výskyt civilizačných chorôb a s tým spojené každoročne rekordne narastajúce zisky farmaceutických koncernov
6.Nikdy v minulosti a to už niečo pamätám sa také nič nedialo, mali sme modrú oblohu a stabilnejšie počasie a nie toľko civilizačných chorôb

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52

Jako vždy, první reakce pod článkem je člověk, který se vůbec nevyjádřil k tématu a chytil se jediného, čeho mohl, aby napadl všechny data v článku.
🙂 typické pro článek o chemtrails. No, někomu prostě asi nevadí že to na nás sypou kudy můžou.

Hodně zdraví všem, a hodně octa do vzduchu! Octováním proti chemtrails 🙂 Michal

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52

Moje zkušenost s chemtrailsem.

V roce 2013 jsem měl zdravotní problémy s točením hlavy,závratě při vstávání z postele.Po doporučení jsem se šel objednat na ušní na Nystagmografphic test.Což obnáší nějaké přiložené elektrody na hlavu a krk,potom test rovnováhy a oční test.Vyšetření trvalo zhruba 30-60 minut,plus 120 kč,poplatek.To celé mělo pointu druhý den.Po této proceduře, ze mě, jakoby spadly okovy,myšlení se stalo rychlejší,i lépe se počítalo,to celé nebyla náhoda,začal jsem toto mimosmyslově pozorovat i zjistil jsem ,že nanočástice hliníku usazené v buňkách mozku se během působení testu začaly uvolňovat z vazeb buněk a houfně se vyplavovaly volně do řečiště.S tímto částečně z neutralizovaným sajrajtem si organismus poradil tak,že ho s vápníkem začal ukládat do mezilebečních spojů,tak se tyto nanočástice staly součástí lebečního skeletu.Resumé-frekvence přístroje vyslané do těla,či hlavy způsobuje vyplavení nanočástic hliníku z buněk těla.Efekt vydržel zhruba rok,že mám chuť si znova jít nechat vyčistit hlavu od toho spadu.Ještě jedna myšlenka mě napadá,že toto navazování nanočástic do našeho skeletu,způsobuje vystupování hran mezilebečních spojů,že se potom může stát,že naše hlava bude vypadat, jak hlava ze seriálu startrek,kde se pohybuje jedna postava v řídící místnosti s vystouplými švy spojů na hlavě, jak nějaký drako ješter,pokud by člověk měl šanci dostat se do vlivu frekvencí přístroje,tak by se dokázal zbavit negativního vlivu nanočástic,spojené s demencí,alzheimra ,koordinace pohybů těla ap.
Ale vypadat postupně jako drako ješter bych nechtěl,a následující generace také určitě ne.A zamořená celá příroda,zeměkoule,se potom hodí pro jinou entitu,než pro člověka.Totálně nás předělávaj,jako lidstvo.Možná že by pomohly,tyto částice z hlavy uvolnit i brýle co jsou s naprogramovaným něco ,jak se stroboskopem, a barevným světlem,co umí navodit různé frekvence mozku,ale nejsou zadarmo,od 3000.do 20 000,-kč dle vybavenosti programů s přenosem do PC.Lidstvo si vůbec neuvědomuje co ho čeká.Už nebude vypadat jako člověk…Je to totální válka proti nám.

VítězslavK.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:52
Odpovědět  Anonymní

Podotýkám, že kdo chce, nemusí kupovat psychowalkan (ony brýle se stroboskopem). Myslím, že obdobného efektu lze dosáhnout volně stažitelným software – například brainwave generátor. Jde o program na synchronizaci hemisfér pomocí zvuku (binaurální stimulace) a na navozování žádaných mozkových vln (relaxace, uvolnění, meditace, zvýšena schopnost učení, atd.). Některé z předprogramovaných souborů disponují i výstupem na monitor – právě s oním "stroboskob efektem".

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52
Odpovědět  Anonymní

Dodatek

Pokud domovská planeta drakoješterů pracuje s touto frekvencí,která vliv nanočástic hliníku potlačuje, tak buď jejich mozek tuto frekvenci imituje,nebo i oni musí sem tam od času se léčit touto frekvencí,aby nezdegenerovali.Možná ,že změnili za ty staletí,nebo tisíciletí svůj zjev,že se už ani nemůžou vrátit na svoji planetu.

Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:52
Odpovědět  Anonymní

Kdo se bojí, že nebude vypadat jako člověk a bude z něj napůl předělaná ještěrka, toho takový osud čeká. Ti, co se tímhle směrem nezaměřují, nic takového nezažijou. Jednoduchý. 🙂 Btw, psychowalkman nebrat, poškozuje mozek.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:52
Odpovědět  Anonymní

Vítězslave, co je to za mašinku a kde ji mají? Trochu jsem pátral a nějak ne a ne ji najít, pouze prý by měla být na Bulovce. Je možné nějak ty frekvence nasimulovat v zapperu? Nebo jde o úplně něco jiného?
K psychowalkmanu: aby to nebylo obdobné, jako "kosmodisk poškozuje záda" 😀
http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2011/22/20556_Kosmodisk.jpg

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52
Odpovědět  Anonymní

Hortman/neuro-otometrie,včera jsem se dostal najejich stránky rakouského výrobce či dovozce, Nystagmographic test,V Brně to provádí jenom Audio foniatrické centrum,Obilní 4,Brno,tel.541 246 598,Docent Lejska.http://www.interacoustics.com/balance
Podobá se tomuto tato stránka,i když je to novější zařízení než je v Brně,kabeláž na hlavu,i rameno věšák na pohyb sledování očí,možná i to křeslo na balanc,stál jsem na nějaké podložce,při zavřených očích.Ve frekvencích v jakých to pracuje se tam snad dá dopátrat,Nejsem fyzik a ani se v tom nevyznám

V.K..

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52

Pěkné svinstvo! Co k tomu víc dodat. Zdegenerujeme a pak se pomlátíme jak zoombíci!

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52

Usmívejte se prosím, je tu BrainWave Generátor

Přátelé, dnes se v krátkosti podíváme na program, který nese název: BrainWave Generátor. Jednoduchou formulací by se dalo povědět, že tento program slouží pro stimulaci mozkových vln. Co si ale pod tímto názvem představit? Program především vychází z teorie o stavech mysli. A pozor! Už je to tu znovu! Samá neznámá slova atd. Pojďme na to tedy z jiného úhlu pohledu. Máte problémy se soustředěním, spánkem, nervozitou nebo nezvládáte v dostatečné míře školní výuku, anebo se jen rádi pouštíte do experimentů v oblasti audia?……………..

http://www.kanal22.cz/clanky/alternativni-medicina/usmivejte-se-prosim–je-tu-brainwave-generator.html

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:52
Odpovědět  Anonymní

http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/05/relaxacni-zvuky.html

Pro náročnější, ale zároveň znalých angličtiny doporučuji nahrávky z programu Hemi-sync z původně Monroeova institutu.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:52

Posílám odkaz na článek z netu na potvrzení mého vhledu,ohledně nano částic hliníku a jejich vyplavení z buněk mozku.,a renegeraci.
http://technet.idnes.cz/ultrazvuk-nador-mozek-0b0-/veda.aspx?c=A151120_113240_veda_mla

VítězslavK.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:52

K tomuto zvěrstvu se slušněji vyjádřit nejde !!!