ÍRÁNSKÝ PRINC – MÁG RODAMIR

Vlabi nám dává opět možnost se důkladně zamyslet. A jako vždy, je to slušná porce informací 🙂 Děkuji.
MichalBPřed časem jsem tu psala o takzvané Tisulské princezně. V dovětku k tomuto článku byl zmíněn i podobný a stejně tak utajovaný nález, tentokrát mužského rodu, o němž se mluví jako o Íránském princi nebo také mágu Rodamirovi. Informací o něm je – obdobně jako v předchozím případě – na internetu jako šafránu a ty, které dohledat lze, se vesměs odvolávají na svědectví a výzkum akademika V. A. Čudinova, což je jeden z těch vědců, kteří zásadním způsobem mění oficiální pohled na svět.

Pokračovat ve čtení ÍRÁNSKÝ PRINC – MÁG RODAMIR

Přišlo od spřáteleného webu Miroslava Zelenky

Pan Miroslav Zelenka mě požádal o zveřejnění následujícího textu. Převzal jsem v minulosti od něj několik článků, které měly ohlas i u vás čtenářů.
MichalBElegantní Bůh

Po relativně velmi dlouhé době od napsání první verze knihy Elegantní Bůh se kniha dostává k čtenářům v tištěné podobě, za což upřímně děkuji osobám, které se o to zasloužily.

Pokračovat ve čtení Přišlo od spřáteleného webu Miroslava Zelenky

JEŽÍŠ – JAK TO S NÍM VLASTNĚ BYLO?

O Ježíšovi se můžeme
dočíst leccos. Byl – nebyl, zemřel – nezemřel,…
Samé otázky. Pokud
však k jejich zodpovězení použijete internet – tak jako
kdykoliv, když něco potřebujete zjistit, objevíte přehršel
teorií, dohadů, tvrzení, každé jiné. Namátkou vybírám
několik pohledů:

1. Ježíš
v podání katolické církve

Stručné opakování
pro ateisty: narodil se z panny, v Betlémě, v době
zimního slunovratu, matka Marie, „otec“ Josef.
O jeho dětství jsou
jen kusé zprávy. Na veřejnost vystoupil až kolem 30. roku, kdy
začal kázat, léčit a konat zázraky. Zároveň o sobě tvrdil, že
je Synem Božím a ohlašoval brzký příchod Království božího.
Lidé v něm viděli dlouho očekávaného mesiáše. Jeho učení
však bylo pro světskou moc nebezpečné, a tak byl zajat, Pilátem
odsouzen a následně ukřižován. Třetího dne vstal z mrtvých,
navštívil své učedníky a pověřil je apoštolským úkolem, aby
jeho učení šířili do všech zemí. Pak byl vzat na nebesa.

…Ale co o této postavě říkají historikové?

Pokračovat ve čtení JEŽÍŠ – JAK TO S NÍM VLASTNĚ BYLO?