ARCHA NOEMOVA – část 2. (konec)

předcházelo
Noemova archa a CIA

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let byla v oblasti Araratu zaznamenána neobvyklá frekvence přeletů amerických vojenských letadel. Američani to vysvětlili tím, že na žádost turecké vlády provádějí fotografování terénu, aby aktualizovali mapy tureckého území. Rusové zas byli přesvědčeni, že se jedná o výzvědnou aktivitu, která má souvislost s výstavbou jejich vojenské základny nedaleko odtud na arménském území.

Letecký snímek USAir Force, 1949

První dnes veřejně dostupné obrázky ze vzduchu pořídila US Air Force v roce 1949. Snímky údajně odhalily něco, co se zdálo být strukturou pokrytou ledem, ale byly drženy v tajném souboru pod názvem “Ararat Anomaly” po celá další léta, stejně jako následné fotografie pořízené v letech 1956, 1973, 1976, 1990 a 1992, a to z letadel i satelitů. Až v roce 1997 vláda vzhledem k vynucenému odtajnění některých spisů vydala několik z těchto obrázků, ale odborníci je považují za neprůkazné, protože jsou značně rozostřené (?).
Anomálie se nachází na severozápadním rohu západní plošiny Araratu (přibližně 39°42’10″N, 44° 16’30″E) ve výšce 4 724 m nad mořem, asi 2,2 km západně od vrcholu, na tom, co se na fotografiích jeví jako prudce klesající svah.

Satelitní snímek z roku 2003

V létě roku 2003 nastala velká příležitost k nové sérii satelitních fotografií, protože to bylo nejteplejší léto v Evropě od roku 1500 a to způsobilo na hoře masívní tání. Nové snímky s vysokým rozlišením přinesly digitální obraz toho, co se stalo známým jako Araratská anomálie, ale nebyly – až do současnosti – nikdy odhaleny veřejnosti.

Nějak se hochům z CIA nechtělo vytáhnout, co doopravdy mají.
Ale veřejnost dotírá.
Co s tím?

(Napadá mě, byl by to docela dobrý „scifáč“: dva cestovatelé v čase – mladí, krásní a není nutné, aby byli rozdílného pohlaví – mají za úkol dopravit se do doby těsně před potopou a zařídit postavení druhé archy. Proč? Holywoodští scénáristi už by něco světozachranitelského určitě vymysleli. A tak ti dva vezmou do baťůžku něco zlata z prodeje afgánského políčka a vyrazí…
Výsledek?V naší době se objeví Durupinar.)Údajna archa v Durupinaru

Durupınar je vyvýšenina v Turecku, v sousedství vesničky Üzengili, ve tvaru lodi, pojmenovaná po tureckém kapitánu Illhanu Durupinarovi, který poprvé identifikoval tento útvar na leteckém snímku v územním mapovacím projektu pro NATO v roce 1959. Objevu se po letech ujal Ron Wyatt, který spolu s Davidem Fasoldem zpopularizoval toto naleziště na konci 80. a na začátku 90. let. 

Průvodce – místní obyvatel a pamětník – vám bude vyprávět, jak se loď objevila náhle (!) jednou v noci, v roce 1948. Večer nic, v noci trochu zazemětřesilo a ráno ejhle – za humny je archa! A to není všechno! Po nocích pak ještě dlouho, dlouho tajemně světélkovala, a to tak dlouho, dokud nebyla tureckými oficiálními místy prohlášena za tu pravou a jedinou Noemovu archu.
Je zajímavé, že zatímco z archy na Araratu nemáme jediný pořádný snímek, durupinarská loď byla opečovávaná docela jinak. Záhy po jejím zveřejnění přijela BBC a natočila zde dlouhý dokument. Vyšly i knihy, spousty nádherných fotografií, k nalezišti byla postavena extra silnice, v příhodné vzdálenosti parkoviště, návštěvnické centrum s kávou a pohlednicemi. A turisté se jen hrnou… 
Vůbec nevadí, že zanedlouho někteří vědci pravost tohoto naleziště zásadně zpochybní. Noemova archa je nalezena, je v Araratských horách (i když 30 km od Araratu) a její polohu najdete ve všech turistických průvodcích. Tak.
Ale nechme Durupinar Japoncům s foťáky a vraťme se k Araratu.
Zvěst o „anomálii“ se dostala i k uším ruského lingvisty a dokumentaristy Andreje Poljakova. Rozhodl se o záhadě natočit z vrtulníku dokument. Sice získal povolení tureckých orgánů, aby podnik uskutečnil, ale když došlo na věc, místo bylo „nečekaně“ uzavřeno z důvodu „nečekaných“ bezpečnostních problémů na jihovýchodě.
Senzací se měla stát i expedice podporovaná National Geographic, která byla domluvena na summitu v červenci 2004 v Honolulu a vypadala velmi nadějně. Její vedoucí, americký podnikatel Daniel McGivern, dal dohromady tým špičkových spolupracovníků, který měl provést důkladný vědecký výzkum na základě satelitní fotografie poskytnuté Digital Globe.
McGivern s týmem vědců a horolezců vyrazil do Turecka. Turecké orgány mu však „nečekaně“ odmítly dát povolení – s odůvodněním, že se oblast nachází v zakázané vojenské zóně. Byl zastaven a poslán do jednoho z mnoha vojenských kontrolních stanovišť rozptýlených v této oblasti. Po návratu McGivern vydal prohlášení, kde uvedl, že v důsledku potíží způsobených armádou a tureckou vládou podnik opustil – po oznámení, že vytipovaný objekt byla jen skála.
Tolik jen dvě ukázky z řady zmařených pokusů. A tak bychom mohli pokračovat.
Proč má CIA takový enormní zájem na tomto archeologickém nálezu a proč ho potřebuje za každou cenu utajit? 
– Možná je něco v arše. Existuje celá řada zmínek o tom, že už ve starověku na Ararat šplhali vykukové, kteří seškrabávali pryskyřici/dehet (či co to je) ze stěn plavidla, protože to prý mělo zázračné účinky – zdravotní, magické, dokonce to fungovalo i proti jedům… 
– Možná potřebují, aby lidé nezačali přemýšlet o tom, jak je možné, aby voda sahala do výše pěti kilometrů a zda se to náhodou nemůže opakovat… 
– Taky by asi zjištění, že historie s potopou a archou, která se objevuje ve všech velkých světových náboženstvích, mohlo zahájit postupné smývání rozdílů mezi nimi. Lidi by se spojovali… 
– Nebo by třeba někomu mohlo vrtat hlavou, jak je možné, že když už ten Noe fakt asi žil, že se dožil 969 let, což bylo v době před potopou normální. Ale po ní už ne… 
– A lidé věřící ve stvoření světa by též konečně měli důkaz, že jsme byli stvořeni, nikoli “evolucionováni” z opic… 
– Možná by taky leckoho zajímalo, jaký prostředek by mohl pomoci přežít tak nepředstavitelnou katastrofu… 
– A taky se říká, že kdo vstoupil do archy, měl nadpřirozené zážitky, získal schopnosti vstoupit do paralelních světů, případně jej to nadosmrti psychicky stigmatizovalo…
– Ale taky třeba:„S jakým závěrem lze uzavřít přezkoumání dokumentů CIA o Noemově arše? S jistotou můžeme říci pouze jedno: jejich informace jsou – slušně řečeno – diskutabilní. Na první pohled se ukazuje, že tyto dokumenty CIA vyvracejí sám fakt existence informací o arše a jejím umístění. Pak více než podivná jsou „odmítnutí poskytnout zobrazení archy“. Také naprostý nezájem o provedení „doplňujících průzkumů“. Znamená to, že podobné průzkumy byly provedeny již dříve? Pokud ano, pak s jakým výsledkem? A v případě, že CIA nemůže „přesvědčivě identifikovat Noemovu archu“, znamená to, že ještě nebylo prozkoumáno vše? Proč potom nebyly zveřejněny všechny informace? 
Možná proto, že zveřejnění podrobných leteckých snímků svahů Araratu odhalí možnosti špionážního potenciálu CIA. Ale tento argument nezní přesvědčivě, vždyť snímky byly udělané o mnoho let dříve a špionážní akce minulosti už nikoho nezajímají. 
Pravděpodobnější je verze, že CIA se bojí protestů veřejnosti. Jednoznačně to vyjádřil Robert Simmons: „Co se stane, když se ukáže, že archa se uchovala celé věky v ledu, dokud ji Američani prostě neukradli?“ Kdoví, jestli ve známém Hangáru 18 není ještě další skladový prostor, kde padá prach na plavidlo „zhotovené ze dřeva gofer“, v němž se před tisíciletími zachránili před potopou naši dávní předkové… http://www.pravda.ru/science/mysterious/past/29-01-2003/35306-noevkovcheg-2/
Nevím… 

A než si uděláte konečný úsudek, tak nabízím ještě jeden příběh:
V letech 1958, 1964 a 1968 National Geographic Society pořádala do této oblasti několik expedic, o kterých se moc neví. Mladý David Duckworth tehdy – na podzim roku 1968 – pracoval jako dobrovolník v sekci obratlovců paleontologie na Smithsonově institutu ve Washingtonu DC. Vyprávěl, že jednoho dne byl jeho nadřízený velmi nadšený a ukázal mu velký, kompozitní letecký snímek archy, který byl pořízen z balónu. O měsíc později přišlo několik beden, ze kterých vybalili kusy starého dřeva, staré nářadí a další artefakty. Dr. Robert Geist, vědec z expedice, řekl Duckworthovi, že “oni použili termitové nálože, kterými vypálili díru do části trupu”, aby mohli jít dovnitř a fotit. Ukázal mu jeden ze snímků, kde bylo „stání nebo klec a jakési krabice, které mohly sloužit jako žlaby…”. Duckworth nakonec dospěl k závěru, že se jednalo o Noemovu archu.
Později přišly další bedny, byly složené na nakládací rampě a označené “MT Ararat – National Geographic / Smithsonian Expedice”, a dále alabastrový box ve tvaru sarkofágu, který obsahoval zachovalé (zmrazené nebo mumifikované) tělo. Měl posuvný panel na jednom konci, takže sklouzl do drážek a uzamkl se kamennými kolíky na boku. Celé to bylo připoutané na přepravní paletě. Později Davidovi řekl kolega z antropologického oddělené, že našli tělo nějaké významné osobnosti z Bible, pokryté pryskyřicí. Říkal, že má důvod se domnívat – ale David nevěděl proč – že to byl… NOE.
O pět dní později najednou všechen rozruch umlkl. Úředníci začali všechny věci z archy uklízet a dávat je pod zámek. Personál byl instruován, aby se o této záležitosti nikdy nikde nezmiňoval. Duckworth o tom v té době moc nepřemýšlel, až později, když se objevil článek ve Violet Cummings “Má někdo opravdu obrázek Noemovy archy?“ (1982), byl navštíven dvěma agenty FBI, kteří věděli, že pracoval ve Smithsonově institutu a že tam viděl něco, co se ho netýká. Řekli mu, že byl v nesprávnou chvíli na nesprávném místě, a pokud o tom bude mluvit, dopustí se závažného trestného činu…
Rene Norbergen, veterán novinář, mluvil se zdrojem, který se v tu dobu zúčastnil setkání na vysoké úrovni ve Washingtonu, kde se úředníci NG/SI rozhodli zatajit vše, co se na Araratu našlo. Přesto tuto expedici potvrdilo pět lidí, na různých místech, kteří byli v té době v Turecku a náhodou zkřížili své cesty s členy expedice Ararat při návratu domů. Ti jim řekli vzrušeně: “Nevěřili byste, co jsme našli! Ale nemůžeme nic říct.”

Zda to bylo opravdu tělo Noa, není jisté. Jedna z knih apokryfů – knihy raných církevních otců, které nebyly zařazeny do Bible – říká, že na palubu korábu bylo kvůli uchování od potopy vzato i tělo předka Noa, který zemřel nějakých 160 let předtím – tělo Adamovo…


No myslím, že ten můj scifáč byl jenom slabý odvárek od reality. Co vy na to?

A na uklidnění trochu poezie. Sluchátka na uši a sledujte hlavně 3´10“ – 3´20“.

Vlabi


zdroje:
http://www.vonbora.org/Project_Von_Bora/6%29_90_Climb.html
a další

(©)2014 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
36 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:53

No, tak to teda zírám. Pokud tam je i tělo prvního člověka, co všechno by se z něj asi dalo zjistit …? (pokud ho už nezkoumají v oblasti 51 nebo jinde…) A samotná archa by nám mohla zodpovědět spoustu otázek, které sami jen tak nevyřešíme, a ano, mohla by nás i začít spojovat … Díky za tip na výlet 😀

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Spiiiidy

Spíííídy,
jsou to události staré téměř půl století. Takže bůhví, kde se dnes co nechází…
Pokud onen sarkofág byl opravdu v arše nalezen – a někteří svědci z vojenské základny, kde tehdy účastníci expedice při návratu přespali, tvrdí, že jim řekli doslova toto: "Našli jsme něco, co je největším objevem v dějinách lidstva"- pak pochybuji, že v něm ležel Noe. Ten žil po potopě ještě nějakých 300 let a myslím, že je dost nepravděpodobné, že by ho někdo po smrti nesl – v sarkofáru – po skalách na vrchol Araratu.
Další zajímavostí je, že v této expedici byl zaangažován nejlepší americký pilot té doby astronaut James Irwin. Jako by jim na letecké přepravě čehosi z tohoto permanentně vojensky neklidného území velmi velmi záleželo.
Tak jestli na výletě něco zjistíš, dej nám určitě vědět. :-))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Spiiiidy

Myslim, ze hlavne by si nasi lide meli uvedomit, ze Adam a popr. Noe jsou predci pouze zidu a muslimu, prip. jejich odnose krestanstvi. Jelikoz tora je stejna jako stary zakon z krestanstvi.
A pokud Slovane nepochazi z zidu a muslimu, tak je mi asi jedno, ze mozna nasli 1. zidomuslima…. nebo mozna 2.
Teda pokud si nekdo dal praci a trochu nastudoval toru a koran…..
Ale urcite zajimave info, dekuji.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Spiiiidy

Noe je předkem všech národů, Židovstvo pochází od jeho syna Sema.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53

"Proč má CIA takový enormní zájem na tomto archeologickém nálezu a proč ho potřebuje za každou cenu utajit?" Ono by úplně stačilo, kdyby to potvrdilo pravdivost Bible. To by byl poprask, který si určitě elity, které obvykle vyznávají satanismus, nepřejí 🙂 Co teprve teorie o mimozemštanech, kdyby se zjistilo, že jsou to ve skutečnosti tzv. padlí andělé a nic víc za tím není 🙂 alarik.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53

Zajímavý je rovněž objev místa, kde mělo dojít k přechodu Rudého moře v rámci exodu Židů . Kdo má zájem, podívejte se na heslo "biblická archeologie " . Lubo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53

Ja v tom kvázi-utajení vidím celkom jednoduché vysvetlenie. Biblická koncepcia sveta, ktorou nás kŕmia už 2000 rokov, musí ešte vydržať nejakú dobu, a to za každú cenu. Ak by nebolo žiadneho utajenia, jednoducho by sa zistilo že tam nič nie je. A tým by biblická koncepcia bola ohrozená (i keď nie celkom stratená – popi jednoducho budú tvrdiť že netreba vidieť, stačí veriť). A preto sa utajenie používa ako súčasť zamlžovacej taktiky (utajenie vytvára užitočné informačné pole typu "ak by tam nič nebolo tak asi nič nebudú tajiť"), tak ako sú fotky na ktorých je zakrúžkované nič, súčasť zamlžovacej taktiky, či zaplatení "očití svedkovia", alebo len "true believeri" ktorí vidia to čo chcú vidieť. V článku bolo tiež spomenuté, že Archa sa spomína vo všetkých hlavných náboženstvách – áno, je dávno známe, že Judaizmus, Kresťanstvo a Islám pochádzajú z rovnakého zdroja (väčšinou Sumerské povesti, v ktorých sa spomína Potopa, ale tá skutočná, pred 13000 rokmi, o ktorej hovoria aj Slovansko-Árijské zdroje) a od rovnakého autora (od Rabínov), pričom je to súčasť taktiky Rozdeľuj a panuj..

s0lar

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

s0lare,
Vaše názory mi (i u dalších našich článků) přijdou velmi podnětné a díky za ně.
Co se archy a Noa týká, mám ničím nepodložený dojem, že jde o nepochopenou a tím pádem zkreslenou informaci. Případně o pochopenou, ale záměrně zkreslenou. Archu neberu jako nějakou dřevěnou kocábku, Noa neberu jako námořníka-začátečníka a náklad neberu jako živá zvířata naložená v páru. Vše vidím jako symbolické vysvětlení mnohem sofistikovanější technologie, které buď autor "konceptu" nerozuměl (jako třeba křovák, co poprvé uviděl letadlo) nebo naopak rozuměl velmi dobře, ale nebylo záhodno podstatu šířit mezi lidi a tak byla vymyšlena pohádka o chlápkovi na voru, co dostal e-mail od nespokojeného fousáče-hromovládce sedícího na obláčku.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53

…alebo to utajenie môže byť aj skutočné, ale nie kvôli Arche – nezmieňoval článok o medzikontinentálnych tuneloch že jeden z nich je pod Araratom?

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53

Ďakujem. Áno, tak to by to samozrejme mohlo byť. Vo väčšine povestí je kúsok pravdy, či už doslovnej alebo zašifrovanej. V mojej mozaike je ale posledná potopa pred 13000 rokmi. Podľa slovanského letopočtu "Od Veľkej Struže" presne pred 13026 rokmi – ako dôsledok dopadu úlomkov mesiaca Fatta (odtiaľ vraj slovo fatálny) na Zem, v dôsledku činnosti Antov (Antlania, Atlantída). Vo Védach sa píše, že Anti boli pôvodne Slovania, ale postupne zvedení z Cesty duchovna na materializmus "cudzincami", ktorí neboli zo Zeme. Pomocou technológie cudzincov začali drancovať planétu nadmernou ťažbou na povrchu aj pod ním, vyvíjali zbrane nepredstaviteľnej sily, robili rôzne genetické manipulácie na živočíchoch aj na ľuďoch a hlavne prahli po území Slovanov, pretože Slovania nedrancujú, ale žijú s prírodou v rovnováhe. Došlo k jadrovej vojne (lebo sa spomína rádioaktívne zamorenie po katastrofe, alebo niečo čo pripomína rádioaktívne zamorenie) a zároveň padli na Zem úlomky Fatty, ale ako príčina sa spomína iba že Anti použili nejaký druh zbrane nesprávne a to spôsobilo rozpad Fatty.

To čo som si do tejto mozaiky doplnil ja, je, že pravdepodobne veľkú časť týchto vyťažených surovín si odvážali "cudzinci" ako platbu za ich technológie. Ťažilo sa nielen na Zemi, ale aj na jej oboch mesiacoch Lune a Fatte. Luna je s veľkou pravdepodobnosťou dutá (vyťažená?) a drancovanie ustála, ale s Fattou to prehnali a nečakane sa rozpadla, pričom úlomky dopadli na Zem. Či zároveň s tým došlo k jadrovej vojne, alebo iba (!) dopadu úlomkov Fatty na Zem je otázka, no prikláňam sa k možnosti že balistické strely boli pripravené na použitie ako dnes, ale k ich použitiu vtedy nedošlo. Zamorenie po katastrofe vzniklo tým, že úlomky zvírili radioaktívny prach pretože Anti využívali radioaktívne materiály, ako my dnes (ak by došlo k zničeniu a zvíreniu prachu z väčšiny jadrových elektrární dnes, dôsledky si ani nevieme predstaviť, nehovoriac o materiáloch v jadrových bombách, či odloženom odpade). Ničivé tsunami zasiahli tisíce kilometrov do vnútrozemia kontinentov a posunula sa planetárna os, čo spôsobilo ďalšie záplavy (inercia všetkej tej masy vody, keď sa pevnina náhle posunula). Výška vody mohla kľudne dosiahnuť aj niekoľko kilometrov, že trčali iba vrcholky najvyšších hôr. V atmosfére prach a voda z impaktov vrhnutá až na obežnú dráhu ešte dlho pršala na planétu a spôsobovala záplavy.

Na povrchu bola civilizácia zničená, väčšina pevniny zamorená radiáciou, infraštruktúra rozbitá a pochovaná pod desiatkami metrov bahna a horniny, a hŕstka preživších ľudí nebola schopná naštartovať civilizáciu (čo by sme napr. robili dnes, ak by sme prišli o 80-90% populácie a o infraštruktúru?). Tým že Anti ťažili mimo Zeme, mohla mimo planétu prežiť pomerne koherentná skupina. Táto skupina si zaumienila využiť túto katastrofu na obnovu civilizácie podľa svojich predstáv. Dala si pracovný názov Noe (nový?) a potom pomocou genetickej banky (dnes už ich máme predsa tiež) pomáhala urýchliť obnovu živočíšnej a rastlinnej ríše. To trvalo tisíce rokov, pretože väčšina planéty bola tisíce rokov neobývateľná kvôli radioaktívnemu zamoreniu. Keď už začali vznikať prvé mestečká, vybrali si Sumer a začali ich podporovať. Rozhodli sa riadiť veci z pozadia a preto potrebovali diaspóru tvorov, ktorí by ich verne poslúchali "na genetickej úrovni". Ich skúsenosti z genetického inžinierstva využili a naklonovali Adama podľa svojich predstáv a k nemu jeho družku Evu (Adama znamená v sumerčine pôda), pričom zabezpečili odovzdávanie tohto "poslušného" genetického programu na potomkov po línii matky, ako genetický vírus, bez ohľadu nato s akou rasou sa budú miesiť. A preto môžu vytvoriť diaspóru v akejkoľvek rase, bez genetickej degradácie. Či ako Semiti v starom Egypte, alebo ako dnešní bieli Chazari. Zvyšok uz je Iz-Tory-Ja :)..

s0lar

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

Osobně Védy už beru také jako "cinknuté karty".

Co se Evy týká, mám informace, že nebyla onou pomyslnou první ženou, ale pouhou verzí 2.0 (upravenou kopií). První žena byť fyziologicky byla dle představ tvůrců, neodpovídala jejich představě co se charakteru týče. Zjednodušeně – nebyla tolik poslušná a a výchovně tvárná, jak bylo zamýšleno a proto byla nahrazena Evou.
Mimochodem tato záměna má mnoho společného i s Karlštejnem (krom jiného i se záhadně chybějícím obrazem v kapli sv. Kříže), Karlem IV a mnoha dalších. Je i v mnoha mýtech a bájích mnoha národů i dřívějších civilizací. Ovšem jak už to bývá – na vysvětleních těchto bájí zapracovala skrytá ruka hlavních loutkovodičů.
Podoba, charakter i existence ženy číslo 1 byly pak z historie důsledně vymazávány. Pokud došlo k nějakému průsaku, pak byly informace úmyslně překrucovány (pokud se nepletu, pak právě i ve Védách).
Jedno z mnoha jmen, které tato první žena měla, byla Lilith. Dalším bylo Černá Madona.
Na internetu je jen velmi, velmi málo zmínek o skutečné první ženě, které mají k pravdě blízko. Díky zbytku informací je tak Lilith asi nejnepochopenější lidskou postavou celé naší historie. Snad se blíží doba, kdy i pravda o ní a její role v naší lidské společnosti vyjdou všeobecně najevo.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

Pouze můj názor: Všechno může být "cinknuté" včetně i tohoto blogu a "zaručených" informací, které k nám všem tady přicházejí. Od cinknutých zdrojů… A to vše je pak výživnou potravou pro naše ega a mysli, nás to baví a špekulujeme a diskutujeme o věcech trochu méně důležitých než je opravdové hledání podstaty Bytí… Ale nás to baví a tak jsme tady a rozvíjíme teorie.
🙂

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

Nale,
můj názor zase je, že všechno být cinknuté nemůže. Sama podstata jevu, osoby, události ap. cinknutá být nemůže. Cinknuté mohou být pouze zdroje (informační "uložiště"), které o tomto hovoří.
Dejme tomu taková bouřka. Bouřka sama o sobě prostě je. Pokud tedy vezmeš jako zdroj onu samotnou bouřku, nelze jí brát jako cinknutý zdroj. Pokud ale budeš čerpat třeba z novin nebo z vyprávění byť třeba někoho, kdo tu bouřku zažil, takový zdroj již cinknutý být může neboť nejde o původní zdroj. Když by ses dokázal napojit přímo na onu bouřku, pak tvůj zdroj je necinknutý.

A trochu té filosofie – kdysi jsem přemýšlel nad tím, co bych za svůj život všechno řekl, když bych mluvil jen o tvz. důležitých věcech. A na co jsem přišel? Že bych do dnešního dne neřekl jediné slovo. A to myslím vážně 🙂

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

Jasně bouřka prostě je. Možná… Ale každý pozorovatel ji "cinkne" svým pohledem, svým posuzováním. I zařazení do nějakých kategorií je uměle vytvořené někým, jiné bytosti vnímají jiné frekvence, zvuky, barvy atd. naše samotné pozorování i zdánlivě reálné věci je prostě "cinknuté" námi samými. A natož potom posuzování sledovaného naší "cinknutou myslí".

To s mluvením je asi něco jiného. V životě, který zde žijeme je někdy důležité říci to či ono, prom nás samotné a i pro druhé. Stejně jako někdy je lepší mlčet. Důležitost okamžiku je věc prostě relativní. Je důležité poznat, kdy promluvit a kdy ne a co říci.
Tím nechci říci, že to umím, jen že si myslím, že to tak je.

Doufám, že jsi někdy nemlčel, když to pro někoho jiného BYLO důležité něco říci. :-))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

I bouřka by mohla být teoreticky cinknutá, podle pověstí se "bohové" halili do mraků, aby nebyli spatřeni a vrhali z nich "blesky" nebo "šípy":-)
https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/niobe

Ale je dobré tu mít někoho s "novými, čerstvými a možná i nedogmatickými" názory.
Jen i já osobně také někdy pochybuji nad "cinknutý" kartami" z vedy.sk(nebo dnes uz tartaria.sk). Třeba v mnoha pověstech domorodců z jižních moří Polynésie "se mluvívá o časech, kdy neexistoval Měsíc". Stejně tak i šaman kmene Zulu(myslím Jihoafrická Republika?), píše "o časech, kdy ještě nebylo Měsíce na nebi a bohové sídlili v Měsíčních horách…". A najednou tu máme hned 2 nebo i 3 "přirozené" satelity? :-O
A osobně poslední dobou mi nepřesvědčují ani ty "Slovanské" letopočty. Podepsáním míru v Hvězdném Chrámu vznikla první křížená "spojení", čili první manželství – uzavření míru. Nebo také prvotní učení Křestu(Хреста). Nemluvě i shodě s byzantským letopočtem…
A podle mne byla potopa mnohem blíž k současnosti, typuji tak 3,5-4,5tis. let zpět. Ale zatím jen dohady mezi šuplíky v hlavě:-)

Přijde mi, že se stále někdo snaží nás rozdělovat a poštvávat proti sobě. Ještě před pár stoletími byli pohané(Tartaři) a saracéni(Persie a Arábie) "bratři". Měli společná města, společné vládce, společnou kulturu. A najednou jsou z Arijců a Slovanů fašisti, protože uznávají tradicionalismus a z Peršanů a Arabů jsou islámisti, protože mají "dlouholeté" tradice (šaría?).
Ale třeba už nikdo neřekne, že dřívější vládcové(chánové) dálného i středního východu psali arabsky. Asi to někam(nikam) nezapadá… ani do Véd, ani do Avesty, ani do Budhismu, ani a ani…comment image
nenimito

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

No jo, kdoví, jak to je… můj děda říkával, že svatej Petr koulí kuželky. O blesku se ovšem nezmínil.
Pravdu se asi nikdy nedozvíme. I ty různé báje mohou mít domorodci z hooodně pradávných časů, kdy o tom zase třeba jen slyšeli od někoho, kterému to řekl někdo, kdo se vrátil z úžasné země, kde se o tom vyprávěly pohádky.
Ale klidně to může být pravda.
Možné jsou všechny varianty, my se asi jen přikláníme k těm, které nám pasují do toho, k čemu jsme došli a možná spíše k tomu, co bychom rádi.
A takhle si minulost vytvoříme "cinkneme" po svém.

Tím nechci zpochybnit lži, manipulace a zatajování a překrucování dějin. To vypadá, že se děje, dělo a bude dít.

Jen že asi nějakou skutečnou minulost nezjistíme a hlavně – pokud si můžeme vytvářet budoucnost ve více variantách, tak přece takhle může být i více minulostí a je otázka na základě čeho se na kterou nit napojíme. A klidně se dle svého stavy mysli můžeme napojovat na těch časoprostorových linií více v různých obdobích svého života a pak v tom uděláme ještě větší zmatek, než je teď. Kdy si různé zdroje odporují. A pak porovnáváme názory s jinými těch, kteří se někdy napojili na stejný zdroj, jindy na jiný. A nakonec třeba raději věří tomu, co říkal strýček, protože se nám to líbí momentálně více. Atd…
:-))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

Říkal jsem si, že se Ti Matějoviny budou líbit:-D

A pak ještě jde o to, kdo byli skutečně ti domorodci, a kdo byli ti skuteční domorodci:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

Nenimito a ostatní, súhlas, pravda je ideálny stav a my sa k nemu môžeme len blížiť, ale aj vzďaľovať. To ako účinne (ale samozrejme nikdy nie zaručene) sa približujeme k pravdivým dejinám najviac asi záleží na použitej metodológii spracovania informácií. Tu logicky zrejme najlepšia je metodológia "architektúry súvislostí" – každú informáciu pred prijatím do svojej mozaiky musíme nechať prejsť väzobnou kontrolou na všetky ostatné informácie ktoré už v tejto "sieti vzájomných väzieb" máme. A tu môže kľudne platiť že menej je niekedy viac.

Konkrétne čo sa týka obdobia bez Luny – takmer určite áno, súhlas, príliš veľa referencií na túto informáciu aby som ju len tak ignoroval. Mne osobne dobre zapadá do doby kedy Zem bola v Polárnej konfigurácii so Saturnom, alebo proste slnečná sústava vyzerala úplne inak, ale zatiaľ to neviem časovo zaradiť. Je takmer isté že v slnečnej sústave prebehla mela a dnes je veľa stôp – Venuša ako jediná rotuje opačne, pás asteroidov medzi Marsom a Jupiterom na mieste kde podľa Titus-Bodeho radu by mala byť planéta, 30% jasu Saturna je vlastná vyžiarená energia a je to jediná planéta ktorej rotačná a magnetická os sa presne zhodujú (kvôli tomu má prstence), stopy obrovských riek na Marse – dnes takmer bez atmosféry, neobvykle zjazvený na svoju veľkosť (Valles Marineris, Olympus Mons) a napokon Zem bez Luny, Zem s troma Lunami, dvoma, jednou, zmeny rotačnej osy.. Inak existuje slovanský letopočet (zase tie slovanské letopočty :)) "Od obdobia troch lún", takže pred týmto letopočtom to muselo byť inak.

A osobne Védy pokladám za najspoľahlivejší zdroj, akurát sa treba mať na pozore, pretože nie vždy to, čo sa prehlasuje za Védy, sú skutočné Védy (napríklad na tartaria.sk je dosť nelogických vecí a neberiem to ako do kameňa vytesané). To by človek musel ovládať minimálne Sanskrit (a aj to už je len prepis), a pôvodné zápisy v Charune majú snáď len žreci zašití na Urale :). A aj keby sa k ním dostal priemerný človek, a dokázal to prečítať, tak hĺbkové významy aj tak nepochopí, pretože nato dnes nemáme v hlave "firmware"..

s0lar

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:53

Solar, musím souhlasit. V podstatě souhlasím téměř se vším výše napsaným.
Jen si myslím, že ač budoucnost může být hodně variabilní, minulost byla prostě jedna a je jen tisíce výkladů a lží. Tak nějak se bojím, že z opravdové minulosti víme tak sotva 3%. Další, čeho se obávám, je, že celou minulost nemůžeme pochopit, protože prostě na to nemáme kapacity. Ve smyslu, že nemůžeme najít/vidět/narazit na něco, co by alespon trochu neodpovídalo našemu chápání.
Nedávno jsem tu i Michalovi psala, že někdy přemýšlím nad tím, co když toto všechno někdo chce, abysme si mysleli. Vše, co tu probíráme. Že to vlastně nakonec ani není naše vlastní myšlení, i když jsme o tom tak strašně přesvědčení, až se cítíme, že nakonec nejsme tak úplné ovce.
Na Tartarii.sk si čtu paradoxně ráda :-). Vadí mi tam ten nadřazený tón (my jsme ti lepší), a vadí mi to hodně. A pak to, že některé teorie jakoby do sebe nezapadají. Například právě o těch měsících. Nikde jsem se nedočetla o době, kdy nebyl žádný (ale nemám vše přečtené), prostě byly tři. Dva během válek zničeny. A pak najednou třídílný článek o stromek a době křemíkové a že právě hodně z té těžby stromů zde na Zemi vytvořili náš současný Měsíc.
Takže jako zdroj informací, ve smyslu co do šířky záběru, ano. Ale jako zdroj 100% pravdy – to mi fakt nejde.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

Alexandrie,
Tvým úvahám o původu myšlenek rozumím, koneckonců na příbuzné téma "osud vs svobodná vůle" jsem tu vypotil dost článků.
Mohu ti zároveň potvrdit, ale i vyvrátit tvojí obavu 🙂 Co je mi v současnosti známo, tak s tím osudem (defacto implantovanými myšlenkami) se to má takto:
Náš život je z jedné třetiny pevně dán (osud). Z další třetiny jde o naší svobodnou vůli. A z třetiny jde o vliv (zásahy) druhých lidí do našeho života.
Takže něco jsou naše vlastní myšlenky (svobodná vůle), něco naopak osud.

Nepředkládám jako všeobecně platná fakta, nýbrž jako osobní poznání 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

Vidíš Michale, opět tři:-)
Jako Tři Sudičky, Tři Grácie….. TriSkel, braTři i TrojJedinečnost v Jednom celku ČelaVěku…
nenimito

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

A čím je, Michale dle Tebe dán osud (a je možné ho změnit?), čím je dán vliv jiných lidí (kdy je možný a kdy je možné ho odmítnout) a kdy je možné prosadit svou vůli (když někteří "mají pocit, že nemají sílu se vzepřít")?
Kdo určil dle Tebe ten poměr? Čím je to dle Tebe vše dáno?
A nemá samotné sdělení tohoto poměru a zafixování si tohoto v mysli postavit překážku pevně danou, která možná neexistuje?

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

Nale,
na první část otázky odpovím také otázkou. Je možné změnit to, že jsi se narodil? Je možné změnit to, že zemřeš?
Ono o osud jde z pohledu inkarnovaného člověka. Pokud by se dokázal na věc podívat z vyšší perspektivy, zjistil by, že i osud je svým způsobem svobodnou volbou. Už jsem to tu párkrát zmínil, tento paradox byl velmi dobře vystihnut v druhém dílu filmu Matrix ve scéně, kdy Neo hovoří s Vědmou na lavičce:

Vědma: Dáš si bonbón?
Neo: Víte jestli si ho vezmu?
Vědma: Co bych byla za vědmu, kdybych nevěděla?
Neo: Když už to víte, jak se můžu rozhodnout?
Vědma: Nepřišel jsi sem vybírat si. Už sis vybral. Tady jsi proto, že chceš porozumět, proč sis tak vybral.

Na druhou otázku (čím je dán vliv druhých lidí?) odpovím jednoduše – jejich svobodnou volbou, stejně tak jejich osudem a stejně tak vlivem dalších lidí na ně. Právě ono odmítnutí nebo přijmutí jejich vlivu je tím vlivem samotným. Ať se rozhodneš jakkoli, už reaguješ na jejich vliv a tím se to stává součástí Tvého života.

Kdo určil ten poměr? My sami? (já jsem ty, stejně tak jako jsem mrak, planeta, vesmír, bůh – vše je Jedno) – konkrétní názvy nerad používám, abych nebyl šoupnut do škatulky s tím nebo jiným. Ber je jako orientační

Odpověď na poslední otázku je zároveň odpovědí na otázku předchozí 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

"Informace je rafinovanou dezinformací s nejasným cílem" informatik.

Tak tomu jsem se dneska rano opravdu nasmala. No Michale, ono kdyby clovek mluvil jen kdyz ma neco duleziteho to je taky jen uhled pohledu co je pro tebe zrovna dulezite. A zrovna pro tebe na zaklade tveho osudu, zkusenosti a jeste chapani a momentalni urovne vedomi. Tezko se na to koukat s vedomim jejiz uroven mas dneska. A proto je lepsi zit v tom pritomnem okamziku.

Kdyz jsi malinkej, tak je to treba jen ta cista plinka a jak u toho kricime!!!????

Tara

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

Abych si tedy udělal jasno v tom, jak Ty to vidíš:
„…Náš život je z jedné třetiny pevně dán (osud). Z další třetiny jde o naší svobodnou vůli. A z třetiny jde o vliv (zásahy) druhých lidí do našeho života.
Takže něco jsou naše vlastní myšlenky (svobodná vůle), něco naopak osud…“
Pak píšeš:
„…Pokud by se dokázal na věc podívat z vyšší perspektivy, zjistil by, že i osud je svým způsobem svobodnou volbou…“
„…už reaguješ na jejich vliv a tím se to stává součástí Tvého života…“
„…(já jsem ty, stejně tak jako jsem mrak, planeta, vesmír, bůh – vše je Jedno)…“

Pokud chápu správně, jak to myslíš, pak tedy:
– to dělení jsi nemyslel na třetiny, ale že jsou 3 hlavní vlivy
– i osud je dle Tvého de facto také projevem svobodné vůle, která si vybrala zhruba „nějaký rámec, kam to chce příště směřovat“
– protože na zásahy lidí můžeme také reagovat dle svobodné vůle – odmítnout či přijmout, pak se nám to celé značně zjednodušuje…

A pokud domyslíme do důsledků, že vše je Jedno, pak je to vše jen hra Mysli.
A i naše vyjmenovávání toho, co by nás mohlo omezovat je vytvářením si překážek sobě samým naší „svobodnou“ vůlí.

Takže to vypadá, že jsme kromě Jednoty i v jednotě názorově. 🙂

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

"…pak je to vše jen hra Mysli"
Ano, takhle to vidím i já.
Jen jsem to "zesložitil", protože záleží z jaké úrovně se (M)mysl na danou věc (vlastně sebe) dívá. A protože pozornost je v tuto chvíli soustředěna na tu naší "drobounkou" lidskou mysl, popsal jsem to z jejího pohledu 🙂 Takže osud je dle mne svobodná volba téže Mysli, ale z jiné úrovně. Mysl na naší úrovni to ale chápe jako osud.
Jo a spíše než "Mysl" bych raději použil slovo Vědomí 🙂

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

Ano, Vědomí je o chlup blíže.
No, hlavně že nás baví zkoumat ty různé projevy a verze.

Je to trochu podobné jako tohle:

Doutníková

Z čistého tabáku jemný dým
přenáší do dáli ticho i slova
i když to všechno dobře vím
zkouším to pořád zas a znova

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

Jo a málem bych zapomněl. Velkou překážkou v pochopení současné platnosti svobodné volby a osudu může podle mne hrát i vnímání času, kdy vyšší úroveň Vědomí vnímá minulost, současnost i budoucnost zároveň, což náš mozek – vědomí na úrovni člověka – prostě není schopen pojmout.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

Ano, souhlasím, že tohle s vnímáním času může být překážkou v chápání ledasčeho.
O osudu a jeho možnosti změny či neměnnosti bych měl ještě jedno doplnění…
Ale kupodivu mám teď toho času málo, protože se momentálně pohybuji v přiblblé místnosti, kde se ručička hodin posunuje a ostatní bytosti se podle toho řídí a tak chvilku budu muset taky.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

Taro,
trošičku mimo (ale jen trošičku)
Nedávno jsem přemýšlel nad hypotetickou situací. Stál bych před samotným Tvořitelem a ten by mi řekl, že mohu položit jakoukoli otázku, ale pouze jednu jedinou. Přemýšlel jsem co je natolik důležité, že bych to chtěl vědět a přitom si vystřelil jediný náboj, který mi byl nabídnut. Po několika dnech dumání jsem zjistil, že není nic, co by bylo natolik důležitého a zásadního, že bych na to neměl během života možnost přijít sám. A tak bych tam stál a mlčel (a nebo plkal o počasí 🙂 )

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

Alexandria, samozrejme, a na tartarii.sk sa aj dočítaš že nikdy neodporúčajú brať niečo ako 100% pravdu, ale používať zdravomyslie. Skutočná a ucelená prav-da existuje len vo svete Prav. V našom Jav-nom svete sa môže iba pre-jav-iť. No a ten nadradený tón tam občas cítiť a vadí aj mne. Sú to poväčšine preklady z ruštiny, a pri "poznámkach autora" sa niektorí asi nevedia dostatočne odpútať od svojho ega.

Konkrétne o období pred "troma Lunami" vypovedá iba letopočet "Od čias troch lún" pred 143000 rokmi, viac sa o tom na tartarii nepíše. Už iba o tom ako boli zničené dve z nich. Môj predpoklad je, že keď existuje letopočet, čoby významný dejinný miľník, menovite "od troch lún", takže pred tým to muselo byť inak. Čiže len malý útržok.

Ale veď nečudujme sa – z informácií o našej ďalekej minulosti už existujú LEN útržky – časti Velesovej knihy, Kniha Svetla, Kniha múdrosti Perúna, Historiografia Slovanských plemien od Maura Orbiniho, zopár roztrúsených rukopisov a Indické védy v Sanskrite. "Ktosi" (vieme kto) veľmi dôsledne ničil slovanskú literatúru. Celkom pekne to dokazuje zoznam použitej literatúry u Orbiniho Historiografie, kde 85% diel/autorov dnes proste neexistuje. Orbini bol Vatikánsky funkcionár, Kniha Svetla a Kniha múdrostí Perúna sa objavili v dnešnej podobe v ruštine až počas Romanovcov, takže nevieme čo všetko tam je cinknuté. Podľa toho koľko mejnstrímovej kritiky sa znáša na Velesovu Knihu, pravdepodobne to bude asi jediný necinknutý zdroj, možno :).

Osobne som zvedavý akým spôsobom mali naši predkovia poistenú obnovu starých poznatkov, nemohli to byť len knihy, lebo museli vedieť, že táto Doba temna ich bude ničiť (čo sa muselo prihodiť aj v minulých "Jugach"). Ale asi to bude niečo nemateriálne, čo sa nedá len tak jednoducho zničiť. Napríklad niečo také čo funguje v Rusku, ktoré napriek tomu že je to mnohonárodnostný a mnohokultúrny subjekt vždy dokáže pomocou akejsi nedefinovanej jednoty vzdorovať agresorom.

s0lar

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Alexandrie

Michale, Tvým příspěvkem (4. dubna 2017 20:24) jsi mi připomněl jednoho mudrce, který věděl o jedné, nejdůležitější otázce a každému jí radil:
Položte si každý otázku, pátrejte po tom KDO JSEM JÁ? a ostatní otázky vám pak budou zodpovězeny.
Máš ale pravdu, že na tu odpověď můžeš také přijít sám.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53

Priatelia a čo poviete na gnostickú tradíciu ako ju vysvetľuje Mgr. Jan Kozák ? https://www.youtube.com/watch?v=HLU0SqdGtYM
IvH

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

Zajímavý náhled a výklad původních nauk. Díky za odkaz.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53
Odpovědět  Anonymní

Rado sa stalo, Nal. Mňa to zaujalo, lebo to vysvetľovalo mnohé, čo mi nesedelo na biblii. Na českom SV vysielali seriál, kde to p. Kozák rozoberal podrobnejšie. http://www.svobodny-vysilac.cz/?cat=79&paged=3
IvH

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:53

Pokud to ještě někdo bude číst, mohl by vzít do úvahy, že o "pár km" dále leží v Íránu hora Damavand. Je asi o 500 m vyšší než Arrarat – tolik jen k židovským nacionalistickým bajkám, zvaných bible.