Pozemská hmota versus 5D úroveň

Dnes vám tu se souhlasem autora hodím část textu od člověka, jehož povídky a vyprávění jsem dlouhou dobu nechápal. Neodsuzoval, ani sám sobě neoznačoval jako výmysly, jen jsem často nerozuměl, o čem jsou. Naštěstí nejenom doba se mění. Děkuji mu za zcela nevšední vysvětlení věcí a záležitostí, s kterými jsem si dlouhou dobu nevěděl rady a ledasco mi vysvětlují. Je mi jasné, že pro obsah, ale i formu to nebude pro každého. Jeho podání mi často připomínají nádhernou knihu českého spisovatele Romana Zemana – Pravda mezi nebem a zemí. Kdo četl, ten pochopí.
Vystupuje pod jménem Aolian.
 

Svou inkarnaci
do zdejší hmoty jsem si pečlivě naplánoval a snažím se jít krok za
krokem po vymezené linii s cílem dát si do kupy všechny potřebné věci.
Už jsem se tak nějak smířil s tím, že spousta osob, s nimiž jsem se před
našimi inkarnacemi domluvil na pozdější společné práci, se na to jaksi
stále nemůže rozpomenout a některé věci prozatím lehce váznou. Rozhodně
se ale nehodlám smířit s tím, že bych měl ze zdejší hmoty odejít od
rozdělané práce do jakési 5D úrovně. Proštudoval jsem o tom celou řadu
příspěvků a komentářů. Ze své praxe dobře vím, že bez větší námahy, jen s
pouhou vírou či skrze nějaké meditace, není možné se dostat do úrovně,
kde jsou s takovou vehemencí slibovány sladké odměny a rozličné
vymoženosti. Zní to lákavě… Ale dosud jsem se nikde nedopátral kloudného
vysvětlení, jaký je vlastně hlavní cíl a pracovní úkoly 5D úrovně z
hlediska prospěšnosti pro pravý systém Života
. Nehledě na to, že v
přírodním systému prakticky neexistuje rozčlenění jednotlivých úrovní
podle čísel. Rozhodl jsem se proto podniknout zvídavou astrální výpravu
přímo do lůna oné vysněné páté dimenze. 

V první fázi jsem zahlédnul
spoustu různých oblaků vyprodukovaných myšlenkami a sněním lidí, jaké to
asi v té 5D úrovni bude. Po krátkém okouknutí jsem soustředil veškeré
své síly na mentální přesun do té “opravdové” páté dimenze. Vcelku
plynule jsem se přesunul na severní pól naší planety. Nad ním, v
částečném překryvu s naší planetou, se nacházel široký meziprostor
blížící se tomu, co je popisováno v různých článcích včetně chanellingů s
“druhou stranou”. Mentálně jsem se ocitnul ve velké zahradě se
sterilními trávníčky a pečlivě uhrabanými lehce kýčovitými záhonky. Za
nimi se nacházel rozlehlý přepychový palác s uměleckou výzdobou. Po
zahradních pěšinkách se zasněně procházely rozmanité postavy a jakoby se
vznášely v nějaké zvláštní euforii. Marně jsem se snažil dopátrat osob,
které by zde dělaly nějakou užitečnou práci. Prohledal jsem všechny
kouty zahrady a všude mne míjely jen bezcílně bloumající postavy s
nevědomým úsměvem na tváři. Nikde ani kousek pořádné přírodní divočiny,
všude jen samé vyumělkované parkové prostory. Hm, tak to je teda docela
slabota.
Napadlo mne, že bych se mohl na celou tuhle úroveň podívat z
ptačí perspektivy. Vystoupal jsem tedy do výšky, odkud jsem měl celý 5D
prostor jako na dlani. Chvilku mi trvalo, než jsem se zorientoval, pak
ale přišlo poznání, na které jen tak nezapomenu. Kolem celého prostoru
oné páté dimenze se nacházelo šest pravidelně rozmístěných promítaček
napojených na záhrobní dvourozměrnou matrix temnářů. A těchto šest
šikovně instalovaných přístrojíků umně vytvářelo holografický obraz
dokonalé iluze nebeského ráje, která nejlépe vyhovuje lidské mysli. Za
jednou pomyslnou stěnou tohoto holografického prostoru se nacházelo
cosi, co silně připomínalo černou díru. Nedalo mi to a mentálně jsem se
přenesl k oné díře. Najednou jsem ucítil silně nepřátelské vibrace, a než
jsem se nadál, obklopovala mne soustava velikých zrcadel, mezi nimiž
jsem ztrácel orientaci. Nezbylo mi nic jiného, než znovu vystoupat nad
celý prostor a odtud rozvibrovat zrcadla přes vlastní mentální sílu do
takové míry, až se roztříštila. A hle – za jednou sadou rozbitých
zrcadel se ukázal zvláštní černý tunel. Kampak asi vede, říkám si a
přesouvám se k němu. Dno tunelu vyplňuje speciální pásový dopravník.
Vydávám se tunelem a zanedlouho se dostávám do temné úrovně působící
stísněným až depresivním dojmem. Cítím chlad a nízké vibrace. Všude
kolem dokola se nacházejí podivné tmavé haldy připomínající soustavy
pustých sopečných kopců. Při bližším ohledání zjišťuji, že haldy jsou
tvořeny odumřelými kousky duší nebo zparalyzovanými dušemi různých
bytostí.
Všechny ty haldy se nacházely na tmavé mramorové desce,
která představovala jejich ukotvení na dvourozměrnou matrix temnářské
iluze. Co takhle zkusit ty haldy odhmotnit a odkotvit, blesklo mi
hlavou. Energeticky jsem rozvibroval astrální mramorovou desku, až celá
popraskala. Poté se všechny ty temné haldy propadly do rozkladného
kotle. Odumřelé kousky duší a virtuální bytosti shořely na jemný
popílek, zatímco reálné bytosti přírodního světa vstaly jako bájný Fénix
z popela a vystřelily z tohoto nakaženého vesmíru jak namydlený cukrář
do svých Domácích úrovní a Domácích skupinových duší. Pro jemný popílek
usazený na dně rozkladného kotle si přišla skupinka víl pečujících o
květinové astrální zahrady. Víly popílek postupně rozprášily do
rozkvetlých záhonů a pohnojily s ním bujnou vegetaci. Dokonalá
recyklace!

Tímto skončila má zvídavá výprava do páté dimenze. Nejsem
sebevrah, abych se dobrovolně hrnul do takového svrabu končícího
paralyzačním tunelem. Přišel jsem do hmoty, abych měl sílu zabrat na
vybourávání temnářských platforem. Tady se můžu plně opřít o přírodní
časoprostor a ani mě nenapadne, abych se odtud odkotvoval přesunem do
snové úrovně, která navíc představuje pěknou past pro všechny důvěřivce
zmámené iluzí nebeského ráje. Pohodovou a přátelskou úroveň pro práci,
to ano, ale napřed si ji přece musíme plně zasloužit.
Jen tak namátkou
jsem nakouknul do jedné vesmírné soustavy, kde už mají špinavou
průmyslovo-lobbistickou éru za sebou. A byl jsem potěšen, neboť
civilizace, které původně dosti neomaleně devastovaly přírodu a životní
prostředí kolem sebe, si ten svůj humůsek před započetím nové čisté éry
po sobě pěkně uklidily pod vedením erudovaných Strážců krajiny
zdroj: orgo-net.blogspot.cz

Zmatený jeřáb aneb jak v pohádce O dvanácti měsíčkách

V prvním zářijovém týdnu jsem se věnoval sběru bylin na podhorské louce
ve svém rodném Pošumaví. Napadlo mi, že bych při této příležitosti mohl
okouknout i zrající bezinky v sousedním křovinatém lemu. Netušil jsem,
jaké tam na mne čeká kuriózní překvapení. Stojím před mladým dvoukmenným
exemplářem jeřábu ptačího a připadám si jak ve známé lidové pohádce O
dvanácti měsíčkách. V horní a střední části koruny dozrávají jeřabiny,
zatímco na spodních větvích se vyjímají čerstvě rozkvetlá květenství
sněhobílých kvítků! Celou situaci si můžete prohlédnout na fotkách: Zkouším blíže prozkoumávat životní energie zmateného jeřábu. Jsou
poněkud chaotické, jakoby rozhozené. Při silnějším vcítění vstupuji do
energetického prostoru, který připomíná jakýsi rozvířený karambol.
Připadá mi, jako kdybych měl své tělo roztříštěné do různých
časoprostorů, jejichž energie na sebe ostře narážejí. Mám co dělat,
abych to urovnal do nějaké žitelné formy. Nadměrně spotřebovávaná síla
na harmonizaci roztříštěných energií oslabuje mé spojení se zemským
živlem, cítím se hůře zakotvený ve zdejší hmotě, laicky řečeno, jsem si
méně jistý ve svých kramflecích. Raději vystupuji z celého tohoto
karambolu a vracím se zpět do svého osobního časoprostoru. Je to pro mne
zajímavá životní lekce, kterak dokáže umělý chemicko-technický
„štelung“ klimatu nabourávat osobní časoprostory naší domácí flóry. Ptám
se bytostného opatrovníka jeřábu, jak bych mu mohl pomoci. Záhy jsem
zjistil, že strážná bytost stromu využívá k harmonizaci energií zvláštní
pomocné časoprostory, na jejichž vývoji se podílí specializovaná parta
velmi vlídných a přátelských bytostí. Poznávám mezi nimi i některé z
erudovaných Strážců času. Zpočátku se trochu podivuji nad tím, že nemají
jádro své působnosti ukotvené v Domovských úrovních nýbrž v jakýchsi
improvizačních systémech. Toto zjištění je záhy provázeno trpkým
poznáním o zkorumpovanosti některých Strážců času, kteří v dávné
minulosti zaprodali své schopnosti invazní civilizaci ze sousedního
„technického“ vesmíru. V podstatě vytvořili pro tyto invazní mutanty
speciální holografické časoprostory, které jim dodnes umožňují vstupovat
do zdejšího vesmíru a působit na jeho dění v přítomnosti i budoucnosti.
Kolegům z pracovní party Strážců času, kteří s tímto aktem
nesouhlasili, nezbylo nic jiného, než se od toho všeho rychle odseparovat
a najít si jiné pole působnosti. Dnes nám podstatným způsobem pomáhají
překonávat obtíže způsobené „nelegální“ tvorbou iluzivních časoprostorů
vázaných na zbytkové energie pradávných civilizací. Temnářským elitkám
je samozřejmě takové konání trnem v oku, proto se snaží
„přeprogramovávat“ celé skupiny ezoteriků k tomu, aby aktivovali a
šířili mezi obyvatelstvem různá dávná zasvěcení ze Staré Atlantidy,
Sumeru, Starého Egypta aj. civilizačních epoch ovlivněných působností
iluzivních časoprostorů. Nilský kříž, merkaby, rovnoramenný kříž,
židovská hvězda a další jim podobné „paznaky“, jimiž jsou bohatě
zamořeny internetové stránky různých duchovědců, jsou ve své podstatě
hlavně technické implantáty, které mají za úkol otevírat falešné
časoprostory pro lepší působnost temnářů.

zdroj: orgo-net.blogspot.cz

Když to řeknu svým laickým způsobem, tak celá ta (když použiji slovník autora) temnářská mašinérie je založená na jakési digitalizaci jinak analogového složení Univerza. Samé to 3D, 5D či dokonce 72D!!! co to jako je? Stačí se kouknout kolem sebe a na první pohled musí každého prásknout, že Příroda se člení jinými způsoby, než jsou čísla nebo písmena – barvou, teplotou, velikostí, zvukem, sílou, vážností, empatií, váhou, důležitostí, členitostí, výškou, stářím ap. což podle mne je ryze analogový (přirozený) způsob. A digitalizace není nic jiného než vytvoření jakéhosi technokratického fantomu původní přirozené předlohy v lepším případě zároveň se ztrátou většiny informací. V tom horším – k pozměnění skutečnosti a to se jistě nebude dělat kvůli blahu lidstva, tak naivní nejsem. A tento technokratický fantom je podle mne onen profláknutý Matrix bratrů Wachowských (pamatujete – i ta chuť steaku nebyla skutečná, nýbrž byla jen hromada jedniček a nul převedených na mozkové vlny aplikované do hlavy strávníka). Ovšem v mém pojetí slovo “digitalizaci” berte obrazně. Než v plném obsahu onoho slova spíše jako o technické vyjádření reality – hlavně manipulaci jejího vnímání.
Úvaha na dané téma v následujícím článku

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
30 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:54

Pět otázek zodpovězeno, dalších 500 vyvstalo … co s tím? 🙂

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Unknown

Petře,
mohu pouze za sebe – mít radost za těch 5 zodpovězených. Osobně těch dalších 500 vidím jako fraktály. Můžeš si být jistý tím, že nalezením odpovědi pro každou z oněch 500 otázek se může vyrojit dalších 1000 na každou z nich atd. atd. a to je na tom úžasné. Nemůže nikdy nastat situace, kdy by sis řekl: "Znám vše, jenže co teď?" 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54

Aolian je Aolian, 5 ľudí mu bude rozumieť a 500 nie. – Já mu nerozumiem , ani nechcem, chcem rozumieť svojmu svetu. :-)B

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Bed,
a v tom je celý ten průšvih, že na 5 rozumějících lidí připadá 500 těch, co nejen že nerozumějí, ale hlavně rozumět nechtějí, protože jim to bourá jejich svět.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Môj svet je v poriadku Michale, nepriberám ďalšie otázky, viď prvý koment od Petra. Kto si myslí, že život s rozumovaním bude mať potom väčšiu hodnotu a bude zrozumiteľnejší a ľahší, je na omyle. .Ak hlava prevezme kormidlo,je chaos. Zajatie v matrixe. Bude potom lúštiť aj viac otázok ako 500 a šťastný nebude. Nie vždy je to o búraní ich sveta, ak niekto došiel k postoju nepotrebujem toľko vedieť, mám sa fajn, som šťastný, má už vykročené dosť vysoko. Je tu spústa vykladačov, zasvätencov, prorokov, ktorí si myslia, že je potrebné čosi vykladať. Práve na strachu zo sebaspoznania človeka zarábajú. Myslia si to preto, že sami nerozumia vocogo, majú zmätok, nevoní im obyčajný život, v tom to je. /pravda sú aj iní/. .
Nedávno tu Matej povedal : veď nič netreba len žiť ako je povedané v 10tich prikázaniach a bude dobre. Súhlasím.
A ak niekto stretáva elfov, víly, škriatkov spája sa so Zemou, ale nechápe potom "72 D" . 🙂
B

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Bed,
náš svět není v pořádku, a tak nemůže být vpořádku ani ten tvůj, stejně jako můj. A žádné velké rozumování v tom nehledej. Aolian přece neříká nic jiného, než: Kam se lidi ženete, je tu fůra nedodělané práce, kterou je nutné dokončit a jen nezodpovědný zbabělec si řekne, já jsem na tom dobře a ostatní – lidi, zvířata, planeta – ať dělají každý, co umí. V tom přece není růst ani zdokonalování, natož nějaká transformace!
A Desatero, které jste tu ty a Matěj zmínili, nám v tom myslím zrovna dvakrát nepomůže. No jen si ho přeříkej: "V jednoho boha věřiti budeš", "Nevezmeš jména božího nadarmo.", "Pomni, abys den sváteční světil."… Že by zrovna tohle bylo tak zásadní?
Nebo snad "Cti otce svého a matku svou" jen proto, abys "dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi"??
"Nezabiješ", ale mlátit někoho, tyranizovat, či dokonce mučit je dovoleno?
"Nepožádáš manželky bližního svého", ale svou můžeš klidně znásilňovat, ponižovat, anebo zneužívat své děti?
Dost, s Desaterem jsem dávno skončila. Vzniklo v jiných časech a za úplně jiných okolností a ač je v něm leccos důležitého, k dobrému životu nám rozhodně nestačí.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Ach VlaBi – desatoro si postavila na hranu, môj svet si posúdila, ako v neporiadku., njn. máš inú optiku ako ja. :-/ B

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Ak pochopíme jedného BOHA ktorý je v každom nás! Už nebudú otázky ! Je to, uvedomenie si JA SOM………:)) IBA SOM nič viac !!! Pozorujem a milujem! Všetko iba JE !
B, kytičku pre teba aj pre všetkých :D) Ďakujem :D))) Otty

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Ďakujem Otty, ďakujem všetkým. Rozvidnieva sa, plesám, môj 30 ročný syn mi povedal, že sa s ním a vôkol ľuďom čosi deje:-). Doslova Revelation. .
Skúsim krátku príslovečnú story :
– Otec so synom išli nakupovať, dieťa sa nudilo, tak tatko schmatol akýsi leták, na ktorom bol vyobrazený Vesmír so Zemou, roztrhal ho na kusy a dal synovi poskladať aby ho zabavil. Malý o chvíľu prišiel s poskladaným obrázkom. – To si ako tak rýchlo spravil ? Ale vieš oci, to bolo jednoduché . Na zadnej strane bol namaľovaný človek, a keď som zložil toho človeka, bol v poriadku aj Vesmír.
🙂 B – pýtajme sa detí…

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Je to sice mimo mísu,
ale je mnoho verzí desatera, protože se původní mustr samozřejmě nedochoval, jak je oblíbeným histori-zvykem. A ty tu cituješ z ekumenickýho překladu z r. 1985 a tuhle verzi my subverzové nazýváme podmíněnou a programní, nebo taky srandovně z á k a z n i c k o u ! Protože se tam vyskytujou výrazy pomni, abys, protože a samý zákazy a příkazy. A paradoxně má 17 bodů a byla vyprodukována až v oficiál redakci Starýho Zákona v onom záhadným 16. až 17. st. n. l. Tedy je o cca 4. st. mladší, než jsou N.Z. evangelia. Nejtvrdší jsou ovšem verze kde to je specifikovaný tak, že mi to precizností připomíná předpisy pro košer-řeznictví, kde jsou i návody jak to obejít. No a některý z ních by se nevešly ani na pár stránek. A taky každá křesťanská hereze měla svou verzi většinou očištěnou od podmínek a některý znění připomínaj spíše filosofický dohody Toltéků. Nevím, co tě tak rozčiluje na tom … když někdo řekne, nebo napíše – nekecej, nelži a měj rád mamku s taťkou, nezabíjej, nesmilni a nešlohni všechno, co není zabetonovaný, a tak. Matějj

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Desatero je pro židy .. od žida židům. My slované máme analogový systém hodnocení a tím je svědomí. Není třeba žádných ákazů a příkazů.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Matěji,
diskuze o Desateru je na tomto místě opravdu mimo mísu, a tak ti odpovím soukromě mailem. 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Ono desatoro nikdy nemôže byť mimo mísu.
Bolo dané ľuďom ako nie ako príkaz, ale návod. – Ak budeš človeče takto žiť, bude žiť v súlade so Zámerom. Lenže človek ju prispôsobili do formy príkazu. – Ano , nie je treba príkazov a zákazov… na tom pracujme. B

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Petře,
naprostý souhlas. Jediné platné "desatero" je Svědomí, vše ostatní je manipulativní výklad. Kdo má Svědomí, ten pochopí. Kdo svému Svědomí nenaslouchá, pro toho jsou ta známá desatera. A kdo Svědomí nemá, tomu je to fuk.

A byl bych moc rád, když by v komentářích nebyla podrážděnost. Berte prosím všichni na vědomí! Mám pak sto chutí zakázat komentáře nebo články posílat jen soukromě pár lidem mailem k prodebatování (což už stejně dělám) či snad ještě krajnější řešení.
Takže ti, kterých se tato výzva týká, nechť si zajdou ven – dnes je to zchladí zcela zaručeně.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Anonymní

Bed, krásný příběh o tom, jak dát vše do pořádku. Díky za něj.
Michale, emoce tu nejsou vítané? Já jsem vždycky ráda, když se něco děje. Nejhorší pro mě je, když někdo jen vlažně udělá hmmmm… Pokud v ostatních vyvolá koment něčeho, co prezentuju kladné emoce, jsem radši, ale i ty negativní bývají dobré… třeba něco rozhýbají… co?
Mirka

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:54

Hm, zvláštní?
Kde je teď to ejchuchu? A proč k tomu bylo nutný brát astrál housle a erudovaný i zkorumpovaný Opatrovníky Universál-linie? Matěj

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Unknown

A na tuhle otázku by mě zajímala odpověď… odváží se někdo? 🙂
Mirka

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:54

Někteří nemají pochopit čím
někteří nechápou
někteří nechtějí chápat
někteří chápou, ale popírají
někteří chápou, nepopírají, ale nezajímá je to,
a někteří chápou, ale neozývají se, protože existují ti výše napsaní…

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Unknown

Petře,
smekám, vystihuje dokonale. Mám rozepsaný vícevysvětlující komentář, dokonce i článek, ale není chuti to dodělat – viz tvůj bod.6

Takže jen část pro Mirku:
Emoce jsou stav, který vyjadřuje postoj daného člověka k nastalé situaci (situace = okamžik života, tudíž = postoj k životu). U některých jde ale i o permanentní stav. A jako takový může postoj člověka ve vývoji a poznání posouvat kupředu, brzdit nebo naopak posouvat zpět. Zároveň je potřeba přihlédnout k tomu, že vzájemným působením takový člověk neovlivňuje jen sám na sebe, ale i své okolí. Lidé okolo pak musí vynakládat více úsilí, pokud se nechtějí nechat stáhnout. Sice je to může posílit, ale jisté to není. Co však jisté je, že je to zdrží, pokud se tím budou zabývat. Takže buď se tím mohou nezabývat a nebo musí odklonit svojí pozornost a zabývat se tím, aby to zpracovali. Zbytek si myslím domyslíš.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Unknown

takže se sejdeme venku, že? 🙂
Mirka

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Unknown

Mirko,
určitě né. Já tam byl od rána a jsem vymrzlý jak sobolí hov.o 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Unknown

Já si od rána hřeju zadní partie pěkně v teplíčku, takže jdu na krátkou zdravotní procházku 🙂 Hezký den všem
Mirka

Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:54

Můžu říct, že ten názor v článku mi přijde mnohem bližší, než tradiční koncept 5D = ráj. Klobouk dolů za tohle, samotného by mě to asi nenapadlo, ale dává to opravdu smysl. 🙂

Mailo
Host
Mailo
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Spiiiidy

Michal..komentar asi radsej ani neuverejnuj..je to vasa cesta ktoru ste si vybrali tak nmam co vam do toho kecat. Mrzi ma ale ze tym ide moja cesta uplne inym smerom ako ta vasa,ze uz nieje ani za mak spolocna.Tesila ma vasa spolocnost.Ahoj..te. Mailo

Mailo
Host
Mailo
17. 3. 2022 13:54

Smutne,hladajte to v sebe…uz ste snad zabudli ze pravdu mate v sebe?Co je to 5D musite pochopit samy! Na co myslite,o com snivate to si vytvarate a ksebe pritahujete. Pekny vecer. Tento clanok a ten novsi po tomto…:-( Snivajte a hladajte a pritahujte ksebe to co chcete..uz ste snad zabudi vsetko to co ste sa naucili?Smutne pre mna..pretoze ste mi vzdy boli blizky. 🙁 Mailo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Mailo

Mailo,
nevím, proč používáš slovo "smutné". Já na tom, že jdu svou vlastní cestou, nic smutného nevidím, naopak.
Více to rozebírat nechci, jen by to dělalo zcela nesmyslně zlou krev.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Mailo

Copa, copa – ktosi nám je tu smutný ? Prečo ? Radujme se, veselme se, rodí se nový člověk. B

Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Mailo

Jestli jsme ti byli blízcí jen na základě společných názorů … ach jo. O tom to přece vůbec není. Jsme na jedné lodi a měli bychom se podle toho i chovat, aby se ta loď nepotopila …

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Mailo

Taky jsem teď se svými pohledy na svět někde jinde, ale čtu dál a díky za nové pohledy od vás.
Téměř vždy je tam něco, co mě k něčemu inspiruje. Něco jen přelétnu, u něčeho se zastavím na delší dobu…
Mirka

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:54
Odpovědět  Mailo

Mirko,
tvůj postoj se mi moc líbí. Kdyby tak bylo víc stejně otevřených lidí, kteří se před novou informací hned nezavírají jen proto, že momentálně nerezonuje s tou předchozí. Máš můj obdiv, protože to není vůbec jednoduché. 🙂