Matějova úvaha

Přišlo od Matěje.
Letos v září jsem si na jedný bračský pláži mezi
Postirou a Pučiščou po 250 stránkách napsanýho a z části už i na
internetu vydanýho textu uvědomil, co mi furt teklo mezi prsty, tedy
unikalo. Ten subverzní osel Matěj totiž opomněl k obvyklý lásce, dobru,
řádu a míru spojeným s výrazy Bůh a Univerzum přilepit i to, co se k nim
obvykle taktně neváže, tedy zlo, proradnost, zmatek, nepřátelství a
válku
. Proč?
Proto!
Tantra říká … co je tady, je všude, co
tady není, není nikde. Kabala zas … jak nahoře, tak podobně i dole. A
při interpretaci těchto rčení absence zdánlivě netaktních výrazů strašně
chybí. A vypadaj stejně hloupě, jako bezzubej tygr před zrcadlem v
džungli. Protože tahle rčení vyjadřujou mír i šelmu.
A velmi mi
to rozhodnutí zjednodušil a umožnil sám židovskej bůh Jahve. Božstvo
nelítostný a neslitovný, nařizující židům vyvraždit nepřítele a všechno
živý, co mu patřilo, až po močící na zeď.
A je příznačným
paradoxem této populace, že jejich imigranti, tedy přistěhovalci,
podotýkám ne navrátilci … hlavně z Evropy, začali Arabům provádět přesně
to, co jim bylo činěno v Evropě. Tito přistěhovalci a ani jejich velmi
dávní předkové totiž Palestinu nikdy ani koutkem oka neuzřeli, protože
to většinou ani nebyli etničtí, tedy semitští židé. Ale začali ihned,
jako prachobyčejní okupanti, a to už od dvacátejch let minulýho století,
provádět Arabům přesně to, co jim bylo prováděno v Evropě. Říká se tomu
omezování, okrádání, pogrom a genocida, jíž ovšem obvykle vykonává
mocnější populace.

Tady se jim paradoxně začala zlodějna a
decimace Arabů dařit už od samýho počátku genocidy s pouhým 3%ním
podílem židovský populace v Palestině. A i mně je naprosto jasný proč,
protože Arabové byli tehdy ještě oproti židovskejm bojůvkám hodní a
slušní lidé mající svědomí. Arabskejch muslimů tam totiž bylo 97 %.
Dobrý, co? A po týhle víc než 90 let trvající eskapádě, řízený centery
tajnejch bratrstev a mnoho desetiletí už přímo OSN se z obou populací pomalu a jistě
stávaj schopní a ke všemu připravení hrdlořezové, jejichž největší
devizou je, že je jim fuk, pro koho bojujou a koho vražděj.
Ale
tohle se mohlo tehdy začít dít pouze proto, že těm počátečním židovskejm
3 % pomáhal vydatně celej „takzvaně kulturní svět“! A představte si, že
ještě před finální částí, na kterou se teprve čeká, okradla tahle fúze
Palestince o cca 80 % jejich půdy, kterou oni skutečně vlastnili a s
velkou kulturou obdělávali po celá staletí. A když se Palestinci začali
sionismu bránit, bylo to pokládáno oním „kulturním světem“ za projev
etnickýho zla!
Ale hlavním důvodem těchto akcí nebylo postarat
se o bezpečnost evropskejch aškenázů a sefardů imigrací do Palestiny,
ale bezúročnej systém půjčování peněz v islámskej bankách. A zároveň
vrazit ostrej klín jak do arabskýho světa, tak mezi islám a židy. Tohle
nepředkládám z ideologickejch důvodů, ale jako pouhej a snadno
ověřitelnej fakt.
Židovší imigranti tedy začali dělat bez uzardění přesně to, co se v Evropě dělo
jim.
Zřejmě je velmi inspirovaly procesy v búrský válce, gulagy a počínání
nacistů. Z toho vyplývá můj dojem, že jejich bůh lidi nemůže mít rád,
protože jeho velkým hobby je štvát populace proti sobě. No, a Univerzum
musí s Jahvem držet basu, protože tahle jím vytvářená negace je prej
kvůli vesmírný rovnováze nutná a potřebná. Ještě nedávno tohle slovo
„Univerzum“ pro mě bylo přímo šermířským cajkem. Teď nevím, co si s ním
počít.
A tak jsem si pro sebe s nahým a spáleným zadkem na tomhle
malým ostrůvku začal formulovat výklad už neidealizovaný, byť stále
rozverný skupinky tančících a vlastně i šermujících se spolu slov, jež
podobně znějí u všech dosud žijících ras.
Ta spálená, svědící
kůže mě přivedla ke kacířský myšlence, zda tyhle vždy trochu jinak
formulovaný axiomy, vyjadřující jeden velmi komplexní jev, tedy
fungování našeho světa, nejsou vlastně tak trochu i návodem, či dokonce
počínajícím prolomením cesty z binárního vnímání! A já to v tom rčení
fakt a furt slyším.
Přehrajte si to parkrát na vnitřním
gramofonu a vnímejte to jako hudbu. Jak nahoře, Á– jeden tón, tak dole,
opět á – stejnej tón v oktávě = Áá – dokonale, jemná, nic nerušící a
neovlivňující rezonance. Jež se nemůže konat při menších intervalech,
protože mají podstatně bouřlivější a vášnivější průběh. Tedy jen při Áá
nastává spojení a téměř jednota. To vlastně potvrzuje i moje ubohoučká,
nikterak logická matematika, která mi říká, že 1 švec + 1 vejce = 1 –
tedy jeden švec s vajíčkem.
Jako muzikant jsem tahle
univerzal-rčení vždy chápal přes generál-bas v muzice, kterej funguje
tak, že hudebník nemá důvod se na nic ptát. Když totiž dobře poslouchá
nemusí si, jako já před pár lety klást pitomou otázku typu, potřebujem
opravdu politiky, bankéře, atd.? Vždyť už v okamžiku jejich položení se
zjeví sama paní absurdita a v jejím chechotu se povaluje i odpověď!
Můžete
hádat, proč si opička makaku šla umejt brambor? Protože jí skřípe v
zubech bláto. A stačí jen velmi malá představivost pro to ihned a
zřetelně vidět to, co politici, bankéři atd., vlastně jsou.
A
když jsem po návratu z dovolený začal uvažovat o opravách
předcházejících templářskejch dílů podle výše doplněnejch významů v onom
generál-rčení, tak otevřu na stolku v pracovně knihu pojednávající o
mytologiích, kterou tam asi náhodou, jak říkáme, položila při úklidu
moje žena, a čtu, cituji:
„Postupně se dávná neokleštěná učení a
výchova začaly měnit v rituály.“
Ne tedy opačně, jak jsem já – paradoxně
křesťansky vychovanej v třeskutým bolševismu předpokládal. Zajímavý,
říkám si, a pokračuju v četbě:
„Systém rituálů se spojoval do
mystérií, která se podle míry ztráty velké části starého poznání stávala
stále složitějšími a zamotanějšími. Snad jenom texty pyramid a egyptská
Kniha mrtvých si částečně uchovávaly nějakou logiku pořadí mysterií ve
spojení se jménem jejich zakladatele, boha-učitele Thotha, ukazujícího
svým učedníkům, „co je nahoře, je podobné tomu, co je dole“. Tenhle
axiom se předával z pokolení na pokolení ještě dávnějšími učiteli, kteří
toto učení předávali i podstatně starším populacím, než byli Egypťané.
Aby bylo věřeno v nekonečnost života duše a duchovního člověka, která by
byla dosažitelná pouze a jenom v případě, že člověk toto vykonává jako
příkaz bohů, kteří se nacházejí, či ještě tehdy nacházeli, na Zemi.“
To zní docela dobře a na prvních pár mrknutí jednoho oka i docela rozumě, že?
Ale
najednou z toho vykoukne pouze jedno, že ten prostej lid si krucifix už
konečně jednou musí uvědomit vyšší úroveň božstev, jakož i extra
pozemskejch pokrevních linií a přijmut svoji nedostatečnost! Protože
balanc je vesmírná nutnost.
A z tohoto vzorce nelze vyčlenit
žádnou ze stávajících pozemskejch idejí, s kterejma jsem se v životě
potkal. Tohle na mě v poslední době bohužel vykouklo přes moje nadšení i
ze slovansko-árijských-véd. A to konkrétně z vydání knihy SLOVANSKÉ
PONIMANIE světa. Ale musím říct, že zatím neexistuje možnost porovnání,
protože dostupný literatury je velmi málo. Nevím taky nic o úrovni
překladů.
Hlavu mi rovněž ochladilo i to, že letopočtovej,
osobnostní a dějovej scénář tohoto vydání, stále ještě jede podle mlžící
a zcestný chronologie Skaligera-Petavia ze 16. a 17. st.. Která
přestože s ní vyjádřili nesouhlas osobnosti jako d’Arsilly, Isaacc
Newton, Edvin Johnson, Nikolaj Morozov a jiní, byla a stále je od
poloviny 18.st. mustrem učebních osnov a učebnic dějepisu téměř po celým
světě.
Musím ale říct, že tohle slovenský vydání z roku 2009
bylo u nás obrovským průlomem, přestože nevzalo v potaz nový chronologie
vytvořený po polovině 20.st., který si dovolily tu drzost negativní
rekce na projekt Skaligera. Proto jsem znejistěl a začal vnímat i v
těchto u nás vydanejch textech přítomnost nabádajícího dáblíka.
Tedy
věřte! Věřte, to je rozkaz! A bastafidli! Zapomeňte na intuici,
zapomeňte na inteligenci a pitomej selskej rozum, který se nám „bohům“
do vašeho programu nechtěně připletly a „proboha“ už konečně dělejte
to, co jako lidi dělat máte, tedy musíte! A začněte, drzouni, konečně
poslouchat!
Tak pro tohle jste si nás uplácali, hm? A teď vás
sere naše neposlušnost? Tedy z vašeho hlediska jsme fakt nedostatečnej
made in šmejd. Ale pochopte, vážení, že to, co vás sere, nás možná
blaží.
Ale tak mě napadá, dyť my vlastně posloucháme a přesně
dle vašeho diktátu. Volíme politiky, chodíme do válek. Jsme poddajní, či
naštvaní, přesně jak vašnosta ráčí. Jednou na muslimy, pak na židy, na
cikány, negry, atd.! A oni nám to opět na váš příkaz oplácej. Tak co
byste chtěli? Jsme navýsot, tedy kromě těch pár pochybnejch existencí,
tento… loajální.
Když jsem pak porovnával slovanský védy a
jejich božstva s jinými programy, tak tu byla přítomná velká dávka
mírnosti a úcty k lidem. Větší by se našla už jenom a pouze v
ochranitelským řádu matristní Mamky. U sumerskejch An-Unna-Ki a v
judaismu převládá maso a krutý sakrál násilí.

Fikanější je
většinový křesťanství a většinovej islám (u obou kromě většiny herezí) s
jejich odnožemi, co se už s ničím nepatlaly a přítomnost božskejch
veličin na planetě v klidu a s radostí zredukovali na jednoho, či
trojici, a poslali je rovnou k čertu. Tedy umístili na obláček v podobě
jedinýho, starýho, bělovousýho dědy. Protože tenhle obstarožní fousáč by
se tu stejně jenom pletl do mašinérie jejich už naprosto hotovejch
náboženskejch systémů, který byly vypiplány k zvládnutí lidstva.

Ale
co minoritní sorta člověk? No, ta se přihodila zcela výjimečně tak, že
byl přítomnej jeden známej božskej opilec, kterej omylem vložil do
programu tohoto individua místo poslušnosti nezřízenou touhu po svobodě a
pravdě. Ale byl to opravdu jenom exces a výjimka, protože většinový
lidstvo je naštěstí takový, jak má bejt, a tiká jak hodinky, a to i když je hodinář, či majitel a pán zapomne natáhnout.
No,
a když se tenhle minoritní model nepovedl a začal vyhazovat, tak dostal
bičem, pak následoval chomout a za ním hned spiritualita. A když ani
tohle nefungovalo, tak se pokusili vyrobit z něj křesťana či muslima.
Ale ono se to ne a ne zdařit. Když neplatila na drzouna duchovnost
dávající mu vlastně ještě větší míru svobody, tak jak mohlo něco pořídit
náboženství, který proti očekávání nezvládalo ani tu ke všemu
povolnější většinu lidskejch ignorantů, lenochů a blbců. Musela tedy
bejt zákonitě položena kardinální otázka: Co tedy s ním? S člověkem to
bylo jasný. Ale co s lidstvem?
1) A pokud si tuhle
otázku položili bohové, jeho tvůrci, jež ho chtěli pouze jako sluhu, tak
odpověď byla zřejmá, počkáme a uvidíme. A toho, co měl svou člověčí
hlavu, bylo diskrétně nařízeno – vyhubit!
2) A ti božští, co zamejšleli experiment, řekli, „proboha“ ne-vyhubit! Nechte oba, druh i podruh, ať dělaj, co umí.
3)
Pozemští mocní, kteří si rovněž neuměli představit svůj život bez
sluhů, zas přímo freneticky ječeli, ať je lidstva co nejvíc, a ten
divnej, jankovitej poddruh přeci hravě zvládnem penězi.
No
a všechna tři centra se pokoušela realizovat ony místy protichůdný
záměry. A pochopitelně svý zadání zkoušelo bez jakýkoli vnější pomoci i
lidstvo
a rovněž, jako podvratník v registru … minor!
Takže mi
začalo bejt stále víc a víc jasný, proč ten šílenej mazec a zmatek, kdy
historie je nehistorií, věda je ne-vědou, stud je ostudou atd. Zkoušelo
se všechno, hubit, sledovat i zvyšovat stavy. Ale lidstvo pomalu a
nezadržitelně sestupovalo, až se najednou zcela pokorně a bez brblání
ocitlo na šprusli produktu s prožitkem i pocitem – made in šmejd. A
člověk minorita byl kus po kusu a z času na čas utlačován a hubenn. A za
těchto velmi rozdílnejch tendencí a vlivů populace víc a víc strádaly a
hlouply. Zhloupnout se „díky bohu, či bohužel“ nepodařilo pouze těm kus
po kuse a z času na čas mrtvejm. Takže dneska kdyby byla na delší dobu
vypnuta TV, tak lidstvo nebude vědět, kdo je, proč je a co vlastně má
dělat …
Ale pak se naskýtá fundamentální otázka: Bude ještě
potom vůbec možný, aby platilo ono mezi námi „čus-ezoteriky“ neustále
omílaný – jak nahoře, tak dole? KDYŽ NAHOŘE JE EJCHUCHU A DOLE OUVEJ !?!
Co myslíš, Amadeo?
Ticho jako v chrámu …
Ách
jo! Ale nenaznačila mi snad svojí totálodmlkou, že Popletovi určitě, a
možná i jinejm v klíně opět a znovu zcela přirozeně, možná i trochu
zázračně zbude pouze jeden jedinej, součtovej parametr. Něco jako když
vajíčko čapne tu nejzdatnější spermii a spolu vytvořej zygotu.
Tedy
oblíbenou a pro moji mlhavou inteligenci ještě trochu přijatelnou,
jednoduchoučkou a zapamatovatelnou, biologickou matematiku, že 1 + 1 =
1. A pak dvě. Dále čtyři … stále stejný identický buňky by se podle
mustru dělily, dělily a dělily. Nic novýho, a lautr žádnej vývoj, jen
plnej vejklad buněk k ničemu, co mimo dělení neuměj lautr nic. Ale pak
bác a do osmi dalších buněk „najednou“ vstoupí
jakási tento,
informace, která nařídí vytvářet placentu a orgány. Kde se tohle k čertu
vzalo? A to tu ještě furt není žádný miminko! No, a kde je teď to dole a
nahoře?
A pak si představte, že když mimino žbluňkne do světa,
tak ve 22. vteřině jeho života přijde zas jakási informace, o níž sice
už dávno věděli mágové a mudrci, ale všichni současní MUDr. s vědátory
měli z toho děsný šoufky. Ale pouze až do jednoho speciálporodu, kde
byly – jistě ne náhodou – instalovány v porodním sále různý měřicí
přístroje a ty přesně ve 22. vteřině po porodu zaznamenaly energetickou
bouři
.
O tomhle lze možná říct, že to je ono nezařaditelný a
„zaplaťpánbu“ neidentifikovatelný nahoře, tedy budiž … TO, univerzum,
ani ona, ani on. Ale dole pod tím vězí minorita-poddruh, jehož nevýhodou
je vyhubitelnost. Škoda. A co na to věda? Nic! Pssst, a ani muk!
A
já Popleta si od tý doby, co jsem se to domákl, začal myslet, že to
dole + nahoře = tady, teď, furt a současně. Velmi podobný to biologický
matematice zygoty, ne? 1 + 1 = 1. A odvodil jsem si z toho jednotu a
spojitost. Z ní pak rovnováhu energií podstatně převyšující tu, jež
vyplývá ze zlatýho řezu nebo z fraktál-geometrie.
Tedy pozor,
dámy a pánové, očekávejte sešup. Za mýho mládí se sešup, tedy smyk na
lyžích příznačně nazýval Kristi -Jánkou. A že by teď dokonce z bináru,
hm, a kam?
Ale bude to pak ještě k něčemu dobrý, když se konečně
podaří ne – nahodit tu posranou TV? Protože jedině tak by mělo
utlačovaný člověčenstvo ještě určitou šanci alespoň se dovědět, kterej z
těch tří programů byl vybrán pro jeho „konečný řešení“?

Hubble-teleskop zrovinka včera (tedy před téměř 20 lety) dodal „bohužel“
informace nepotvrzující Einsteinovo blouznění o izotropii vesmíru, ale
naštěstí zas pro náši minoritu pouze o jeho zázračný ne-stejnorodosti. A
tak my tady můžem klidně brnkat flažolety na binár. V tramtár-galaxii
hudci-hudlat na multi-polár. A jinde třeba něžně a s láskou omílat tu
izotrop-stupnici … tedy pouze a jen pro vybraný a výhradně na Panovu,
tedy slovanskou flétnu…
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
12 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:55

Matěji,
v poslední době si ke mě nacházejí cestičku články, texty, úvahy, teorie, že bohové nebudou o nic božštější, než ty, já nebo kdokoli jiný.
V podstatě přesně to, co zaznělo v Tvé úvaze: "KDYŽ NAHOŘE JE EJCHUCHU A DOLE OUVEJ !?!"
Bohy ovšem nevnímám jako to ty největší ryby v rybníce. Ono se krapet ve všech náboženstvích pozapomíná na existenci samotného rybníku, bez kterého by všechny ryby i rybičky lekly.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:55

Jo,
s tím rybníkem je to fakt zajímavý, ale nejenom v náboženství. Matěj

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:55

Ono je to s těmi bohy ještě zajímavější. Doporučuju video
http://www.youtube.com/watch?v=mFQn4z7NmSw

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:55

A ako vznikol rybník, Matěji ? "Hľadala" som a našla termín prvopodstata, v slovníku nie je.
Tak sa modlím k prvopodstate, najlepší kamoš, zaťiaľ :-DD. B

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:55

Ahoj Bed,
rybník vznikol zo slzy. Ale nevím zda smíchu, či pláče? Matěj

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:55
Odpovědět  Anonymní

Matěji,
a není ke vzniku slzy potřeba oko? Čí? 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:55
Odpovědět  Anonymní

Ahoj/te , no to si Matěji tipoval dobre !
JJ, a čí oko to to bolo, pýta sa Michal. – Tak sme zas u rčení "kam čert nemúže, nastrčí ženskou". Chlapi predsa neplačú. Na rybník by to nevydalo. Osobne by som mohla robiť "plačku" na pohreboch., a plakala som často za celý svet. Najlepšie sú slzy smiechu,
považujem tento svet napriek drobným chybičkám za stvorený slzami smiechu. Haha, i Budha to vedel.
B

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:55
Odpovědět  Anonymní

Jsem trouba – nepochválila som článok. Je takový ucelený… B
BTW – ako sa Panova flauta dostala do Bolívie ?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:55

Jasně Bed,
slza, oko, člověk, tedy božstvo, ne? Slzících bohů, ať už pláčem, nebo smíchy je málo, spíše žádnej. Tedy jím musí bejt tento, člověk, ne? Rybník, slza, oko, čí? Není to snad jasný? Matěj

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:55

Bolívie,
Bolívar, Budha a Panova flétna, známá trojka z mravů. Pardon čtyřka. A já asi nejsem chlap, protože brečím velmi často, zvláště když po sobě čtu ty svý výtvory. Matěj

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:55
Odpovědět  Anonymní

Těch brečivejch ze "silnější" poloviny lidstva nás tu bude více. Možná bychom do voleb ještě stihli založit nějakou Stranu k pláči. Co Matěji? Pár hlasů od sympati(ckých)zujících ženských bychom jistě splašili. 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:55

Jo,
možná bychom nějakej ten hlas za takovouhle sranda stranu k pláči dostali. Ale to bychom se pak rázem stali zombíkama, protože politický strany, politici a politika už jsou jen mrtvoly. Matěj