Tajemný čtverec v Pompejích

Datování nějakého archeologického nálezu je vždy věc obtížná (viz zdejší článek o času). Tento problém však neexistuje pro nálezy v Pompejích a Herkulaneu: život se v nich zastavil v jediný tragický den – 24. srpna roku 79, kdy výbuch Vesuvu pochoval tato města pod vrstvou sopečné lávy.

Tato města jsou důležitá i z hlediska křesťanské archeologie. Byla zde nalezena znamení křesťanství pocházející z doby začátků naší víry. Ze Skutků apoštolů víme, že na jaře roku 61 se apoštol Pavel během plavby do Říma zastavil v přístavu Puteoli (dnešní Pozzuoli) u Neapole, a zde „nalezl bratry, a dal se od nich přemluvit, aby se u nich zdržel sedm dní“ (Sk 28,14). Je tedy dobře možné, že v blízkých Pompejích a Herkulaneu žili před výbuchem Vesuvu křesťané. Mezi památkami, které po sobě zanechali, zvlášť dvě jsou velmi významné: kříž z Herkulanea a tzv. tajemný čtverec z Pompejí.


Tento čtverec se skládá z pěti slov a každé slovo z pěti písmen. Jednotlivá slova jsou uspořádána v tomto seskupení:

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Všech pět slov je možno číst zleva doprava, shora dolů, i naopak zprava doleva a zdola nahoru.

Jde určitě o křesťanský kryptogram, tajemné znamení s křesťanským poselstvím. Takové a podobné nápisy byly nalezeny i v jiných zemích, ale žádný z nich není datován do předkřesťanského, pohanského období. Křesťanský ráz nápisu lze odvodit téměř na prvý pohled od středního slova TENET, kde v písmenu T je naznačen kříž a samo slovo TENET odkazuje na Boha, který pevně drží v rukou celé stvoření. Pět slov lze přeložit do češtiny takto:

S A T O R – rozsévač
A R E P O – Arepo
T E N E T – drží
O P E R A – dílo (nebo také: pevně)
R O T A S – kola

Překlad lze upravit takto: Rozsévač Arepo drží (řídí) pevně kola, tj. pevně řídí vůz, anebo: pevně řídí pluh, který byl ve starověku opatřen koly.

Mnozí vědci byli přesvědčeni, že v těchto pěti řádcích se skrývá nějaký tajemný smysl, a proto se snažili odhalit jej. Rozluštění nalezli dva vědci pracující nezávisle na sobě: Němec Felix Grosser a Skandinávec Sigurd Agrell. Ti roku 1925 oznámili, že odhalili, jak 21 písmen tajemného čtverce představuje vlastně dvakrát opakovaná slova PATER NOSTER modlitby Páně, která se křižují v písmenu N v tomto seskupení:


P
A
T
A E O
R
P A T E R N O S T E R
O
A S O
T
E
R

Zbývající čtyři písmena (dvě A a dvě O), která navazují na Ježíšova slova: „Já jsem Alfa i Omega, Začátek i Konec“ (Zj 21,6), je třeba umístit po čtyřech bocích kříže utvořeného z písmen. (V latině se psalo řecké písmeno Omega písmenem O.)

Většina vědců přijala s radostí toto řešení jako definitivní. Potvrdila se tak domněnka, že jde o křesťanský symbol. A co je ještě podivuhodnější, podařilo se odhalit zhuštěný souhrn evangelijních pravd, které tento čtverec vyjadřoval, počínaje modlitbou Páně PATER NOSTER.

Takové tajemné čtverce a jiné kryptogramy byly rozšířeny nejen na Východě a na Západě, ale zachovaly se i pod zemí a byly nalezeny také v středověkých katedrálách. Nejstarší tajemné čtverce, které byly nalezeny ve dvacátých letech 20. století, byly z římského vojenského tábora v Mezopotámii v Dura Europos z 3. století po Kristu.

Nález tajemného čtverce v Pompejích v listopadu 1936 byl velkým překvapením, protože byl časově nejstarší. Archeologové jej nalezli na jednom sloupu tělocvičny, která stála vedle amfiteátru. Vědci, kteří byli upozorněni na tento nový nález, si hned vzpomenuli na jiný takový čtverec, který našli v Pompejích už před deseti lety, jemuž však nevěnovali velkou pozornost, protože byl neúplný. Na potvrzení toho, že jde o křesťanský kryptogram, čtverec objevený v tělocvičně měl nahoře nakreslený trojúhelník, velmi pravděpodobně znamení Nejsv. Trojice. Pod čtverec neznámý rytec umístil i klíč, kterým lze tajemný rébus vyluštit: totiž písmena ANO. Písmeno N opravdu vytváří střed, na který navazují ramena kříže, když písmena čteme ve vodorovném a svislém směru. Písmena A a O zůstávají po stranách kříže a znamenají, že Ježíš Kristus je Začátek i Konec, Alfa i Omega. I to se zdá jasným potvrzením správného rozřešení, které dali čtverci už předtím německý a skandinávský archeolog.

Jediným otevřeným problémem zůstalo slovo AREPO. Někteří učenci je pokládají za vlastní jméno, zatímco jiní vycházejí ze starodávného latinského kryptogramu přeloženého do řečtiny a vysvětlují je jako ARATRO (pluh). To by ještě více potvrdilo křesťanský smysl poselství tajemného čtverce: je totiž známo, že pluh, spolu s kotvou, toporem a lodním stožárem byl krycím znamením kříže. V tomto případě pět slov je třeba chápat takto:

S A T O R – rozsévač, totiž Ježíš Kristus, jenž rozsévá Boží slovo;

A R E P O – na pluhu, čili na kříži

T E N E T – drží;

O P E R A – dílem, to je svojí obětí;

R O T A S – kola lidského osudu a osudu celého světa,

čili v uceleném smyslu: Ježíš Kristus na kříži drží svou obětí osudy člověka a světa.

Nehledě na rozluštění tajemného křesťanského smyslu slov, samotný nález tajemného čtverce v Pompejích nám ukazuje na některé důležité skutečnosti:

1. V Pompejích žili křesťané, jak to potvrzují i jiná svědectví.

2. Už v prvotní křesťanské době existoval kult kříže a symbolika Alfa a Omega, Začátku a Konce, kterými je Kristus. Tato symbolika je už i v tradici a spisech sv. Jana Evangelisty.

3. V této době už existoval latinský překlad modlitby Páně PATER NOSTER. To znamená, že řecký text (anebo aspoň jeho významné části) byly přeloženy do latiny a užívali je křesťané v Pompejích a jistě i jinde.

4. Je-li správný výklad trojúhelníku jako znamení Nejsv. Trojice nad magickým čtvercem, znamená to, že už tehdy byla nějakým způsobem formulována teologie a kult Trojice.

A to všechno před rokem 79, před rokem výbuchu Vesuvu.

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
5 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:57

Ona datace erupce v r. 79 n.l. nebude bez problémů, pokud se tím bude chtít opravdu někdo zabejvat. Protože z ideologickejch důvodů není požadováno opravdu vědecký zadání pro onen výzkum.
V našem letopočtu bylo zaznamenáno nejmíň šest erupcí tohoto nebezpečnýho tichošlápka, kterej málokdy varuje, ale předpokládáno jich je mnohokrát víc. Nebyl taky u tohoto konkrétního letopočtu r.79 zaznamenán žádnej, konkrétní astronomickej jev, kterej by potvrdil ostatní doprovodný a ověřující důkazy datace.
Pokud se týká kultu trojice, ten se projevuje v celý, nějakým způsobem zaznamenaný historii lidstva a jeho několik tutovejch datování mají rovněž v rukách tvůrci ideologií.
A málo platný … v tý trojici mi pokud Popleta už úplně nezblb, chybí pouze jediný pánové … nezástupitelnej ženskej element.
A ono se taky docela výstižně jednomu druhu výtahů říká páternoster. Matěj

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:57

Ještě bych doplnil … ono dvojí vyluštění významu desky výše uvedenými pány by teď v počítačový době "možná" rovněž vypadalo trochu jinak.
A ještě jsem si všiml, že ona trojice nad magickým čtvercem neznamená formulaci nejsvětější trojice, ale de-fakto čtveřice. DÁMY a pánové, ne?
Matěj

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:57

Matěji,
já to psal ryze jako archeologickou, ale také "lušťovkářskou" zajímavost. Ono ani informace o tom, co se stalo dnes, nejsou kolikrát pravdivé. Není třeba být naivkou a myslet si, že informace starší pár století, na tom budu lépe.
Výklad je vždy jen osobní názor konkrétní osoby, která co se historie týče, nemá možnost být (nebo ano?) osobním účastníkem dané události. Co člověk, to jiný názor – jiný výklad. Navíc, co se datování týče jsem dal hned do první věty odkaz na článek, kde jsem uvedl svůj názor (výklad) na chudáka uhlíkatýho izotopa.
Ještě jednou – článek berte jen jako zajímavost – má i tentýž štítek. 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:57

Pre mňa tento článok opäť posolstvo trojúholníka – ten ma od istého času "prenásleduje" 🙂 B.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:57

asnar