Národ v lénu bohů

Zde si dovolím úryvek z knihy Ivo Wiesnera, což byl absolvent písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Autor více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a především skrytými dějinami českého národa.

blaničtí rytíři

Obdobná poselství nacházíme v knihách proroctví Sibyl a starých indoevropských tradicích, vztahujících se k proroctví Velké Matky o setkání bohů na Vyšehradě. Řada legend Keltů, Židů, Mayů a dalších národů vypráví o bytosti, ze dvou třetin božské a z jedné lidské, kterou bohové pověřili úkolem chránit pozemskou civilizaci. Bytost má mnoho jmen, nejčastěji se nazývá Bílý jezdec, Bílý rytíř, Ochránce, Pastýř Jan, Tajný mistr Chrámu a Král světla. Podle mýtů zůstává tato bytost na Zemi, ale může odcházet i na jiné Země, čímž je míněna Země v paralelních prostorech. Bývá ztotožňován s Gilgamešem, později je to nejčastěji Ochránce či Král světla. Své tajné sídlo prý volí tam, kde je v daný čas nejvíce potřebná jeho přítomnost. Z Mezopotámie přešel do Egypta, později do Číny, pak do Irska. Traduje se mnoho zásahů této bytosti proti silám ohrožujícím lidstvo, které jen díky tomu přežívá i největší katastrofy a války. Prý se projevoval dříve přibližně po 6000 letech, ale v tomto století mnohokrát. Nelze to prokázat, jsou to mýty. Důležitá je ta okolnost, že trvalé sídlo Krále světla je prý v Tibetu a jméno říše je „Agartha“. Mormonská tradice naznačuje možnou totožnost Krále světla s Kristem, který jako Ježíš po dobu asi 10 let pobýval v Tibetu. Podivné je, že Král světla za posledních 6000 let nezaložil žádné náboženství, takže ztotožnění s Kristem je asi mylné. Sibylské proroctví o příchodu nového krále, ale i proroctví Velké Matky o setkání bohů na Vyšehradě se pravděpodobně vztahují k této bytosti, protože tradice říká, že Král světla pobývá většinu času na Zemi a shromažďuje kolem sebe vyvolené již mnoho století. To, co je známo o řádu Templářů, řádu Graalu a dalších esotericky orientovaných společenstvích tyto tradice dostatečně potvrzuje.
Odlesk tradice Krále světla má svou pečeť i v proroctví Libuše při ukrývání kolébky prvorozeného Přemyslovce, která má v budoucnu kolébat nového krále, který jej povede do těžkých zkoušek. Prastarý mýtus Árjů vypovídá o dávné události, při které byla na území dnešní pouště Gobi zničena neznámou katastrofou rasa vyspělé civilizace polobohů. Ti, co přežili, se rozdělili do dvou skupin, které mají jména Agartha a Shampullah. Říši Agarthu, domov duchovní dokonalosti a esotérické koncentrace, řídí představený esotérické Lože světla, což je pravděpodobně Král světla. Z této Lože světla — Agarthy bylo v roce 1977 předáno poselství pro Československo, které nezkráceně uvádím:
 
„Opět k vám promlouvám z onoho velebného klidu, odkud jsem již dříve promlouval v osudových chvílích této planety. Jak jsem již předešle řekl, váš národ je původem předků slunného Orientu, ze země, která leží pod Střechou světa. Proto znám dobře váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají. Vraťme se ještě jednou do minulosti vašeho národa a sledujme nit dějin, jejichž události, které nás poučily o tom, že jste vyvoleni k velikému úkolu v dějinách světa. Váš malý nárůdek v moři nepřátel procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel utrpením a to proto, aby uzrál pro svůj příští vedoucí úkol v kultuře ducha. Již několikrát byl na pokraji záhuby, byl zničen, avšak jinak bylo psáno v knize osudu a neměl zahynout, protože má své předurčení. Nezahyne, protože jméno Praha, pocházející z indického slova Pragaja Déva Pragaja — znamená Setkání Bohů, a tak Praha se má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje.
A tak první válka zrodila vaši samostatnost, druhá očistila vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte, má sloužit k rozpoznání kladů i záporů světového názoru i vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve vašem národě. Ale otevřte oči a pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny. Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte tam, přesně na tom místě, kam vás vaše karma postavila. Neutíkejte nikam. Vaše karma ví nejlépe, kde jste v bezpečí. Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádnou prestiž té či oné strany, té či oné velmoci, ale láska a úcta k člověku budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy vašich hodnostářů. V šíři příčin se vynořil Višnův (Kristův) rok a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se připraví váš národ do příští éry — éry slovanské. Tímto očistným procesem prochází v současné době i váš největší východní bratr, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně i opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností. Idea, za kterou šli vaši velikáni, a kterou hlásal i jeden z vašich synů největších (pozn. T. G. M), spěje ku svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy i muže ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam bratrství. Jste národem, který je z nejbohatších na duchovní hodnoty v celé Evropě, a proto musíte růst, protože oči celého světa budou na vás upřeny jako k duchovnímu srdci. To je zákon! Buďte klidní. Na hodinách světa se ručička blíží k hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož by její zánik ohrozil celou sluneční soustavu. Nebude však ušetřeno její duchovně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se země otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejna komárů. Vliv Říma zcela zanikne, protože katolická církev znečistila původní učení Ježíšovo. Nový zákon bratrství a demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu. Zachovejte k celému světu lásku! Přejte všem lidem klid a mír, o který jsou zatím lidé ochuzení. Přejte všem hladovějícím nasycení, a těm kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc. Vašemu úkolu žehnají ti, kdo bdí — vaši bratři z Himálají. Až uslyšíte různé zprávy ze světa, buďte klidní a vyrovnaní. Vše, co přichází a přijde, přijímejte tak, jak to přijde a snažte se vše řadit do souvislostí s nutným vývojovým procesem pro růst duší.
Pokoj s vámi!“
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
13 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Petr H.
Host
Petr H.
17. 3. 2022 13:58

Vzkaz z Himalájí beru značně s rezervou. Podle mě, tento názor, pokud na něj uplatním svou metodu "odhalení Gurua" je nevěrohodný. Už jen slova: "původní Ježíšovo učení" .. dnes je už přeci známo, že židovský Džošua pro nás neměl žádné učení, neboť to co říkal, tak bylo určeno židům, ne nám ostatním. Ten člověk jen okopíroval obecné košér informace, které tak nějak zná každý, kdo si přečte pár článků o ezoterice na oficiálním serveru vlastněném masmédiálními magnáty. Nepřidal nic navíc.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Petr H.

Petře,
to byl jen úryvek z knihy a moje chyba, že jsem tam nedal i název konkrétní kapitoly. Jedná se o pověsti a legendy (o Vyšehradu, Praze, Blanických rytířích ad.). Ale jelikož alespoň některé legendy vznikly na základě skutečných, byť většinou nepochopených v plném rozsahu nebo alespoň více či méně záměrně zkomolených událostí, kdo ví, co z toho je nebo není pravda.
Navíc konkrétně Ivo Wiesner i když samozřejmě jako všichni využíval i obecné zdroje, vždy nad nimi strávil mnoho času a to včetně ověřování původů i možností. Měl i jiné zdroje (ty bys je uměl ocenit 🙂 ). Ale i tak je pár věcí, s kterými se z jeho mnoha knih nemohu ztotožnit, nicméně jako celek, jeho práci oceňuji. Nebyl, není a nikdy nebude nikdo, kdo neřekne nebo nenapíše někdy něco, s čím alespoň jeden člověk nebude souhlasit. To prostě nejde z několika důvodů – mimo jiné i jak já říkám vrstevnatostí pravdy. On pouze předkládá své názory a je na každém čitateli, zda bude souhlasit nebo ne a nebo to vezme jen jako odrazový můstek pro své vlastní bádání a porovnávání.
Nezastávám se ho ani přemrštěně nevyzdvihuji. Jen jak jsem v prvním článku o Zeleném hadovi psal – jde o publikace, které mne něčím zaujaly.
I kdyby na knize nebylo zbla pravdy, tak v případě, že by si jí přečetl každý Čech, mělo by to určitě celkově pozitivní účinek. Pravda je sice jak kdosi dávno poznamenal svatá, nicméně účel světí prostředky. Blesk taky umí zabít a zapálit celoživotní dílo, nicméně jeho účel je pro přírodu zcela opačný – ozdravný.
Sám víš, že pokud bys svoje vlastní osobní zkušenosti jistého druhu vybalil někomu, kdo slova jako konspirace nebo duchovní bere skoro jako sprostá, tak ho k vývoji dál určitě neposuneš – naopak. Pokud mu to ale zaobalíš do vhodné omáčky, určitě pro něj uděláš mnohem více, než když bys mu řekl křišťálovou pravdu. Nejdůležitější je tvůj Záměr, nikoliv prostředky.
Ještě nad tvými větami popřemýšlím. Děkuji.

Petr H.
Host
Petr H.
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Petr H.

On si ten příběh určitě najde své čtenáře a nebude jich málo, koho posunou na jeho cestě. Pro mě ale už není primárně určen. Když se chci pohnout dál, nemá smysl přešlapovat na místě :). Určitě má ale pro mě význam diskutovat o něm, protože si tak tříbím odpovědi pro příští setkání se s tímto souborem informací. Příště už budu vědět, kde jsou slabá místa a nebudu muset tolik přemýšlet :).

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Petr H.

Petře,
já jsem také stále ještě (nebo už zase?) ve stavu, kdy si rád vyměňuji informace s druhými a i proto jsem se dal na takovou šílenost, jako založit blog. 🙂
Z vlastních zkušenosti vím (možná jsem to tu už někde zmínil), že pro vykročení vlastní cestou (nemám-li hned od počátku lepší možnost) je potřeba co možná největší množství různorodých informací, protože jen díky výběru daném kvantitou si mohu určit i stupeň kvality dat. A já chci jen to "nejlepší", tudíž pochopitelně s tímto vzroste i poměr "odpadu" vůči tomu, co si zvolím jako minimálně dočasně správný směr. Přešlapování na místě, jak jsi psal, pro mě trvalo řadu měsíců, dokud se ze stále zvětšující se hromady dat, nezačalo něco rýsovat. Čím více se z ní něco rýsuje, tím specifičtější výběr nových informací pro mne je a tím je menší odpad. Začátky jsou hold úmorné, ale asi to bude takový přirozený filtr na ty, kteří to ještě nemyslí zcela vážně.
Nejde o příběh, ale o poselství (proroctví). A jak to s takovým proroctvím je, byť může pocházet ze spolehlivého Zdroje, je v novějším článku Protichůdné pravdy?, ke kterému více než kdo jiný tady, máš co říci právě ty.
Tak diskutujme 🙂

Anonymous
Host
Anonymous
17. 3. 2022 13:58

Vloni a letos v zimě jsem se zabejval tématem PDP a věnoval jsem tomu první část druhýho dílu templáře. Pak jsem většinu toho vyhodil! Protože po tom, co jsem o tom načetl a svým systémem "zmatek" utřídil, pak přidal pár dat od několika mírnejch i zuřivejch hledačů a výzkumníků PDP se mi najednou to nadějný téma začalo čím dál víc drolit a nakonec mi přišlo k smíchu. Z naděje se stával zmatek a samo téma se mi začalo čím dál víc jevit jako zbabělá a jen odkladů schopná pitomost. Protože nabízí naprosto stejný hodnoty jako v Evropě běžný náboženské denominace. Tedy:
Hlavně počkejte, buďte v klidu, dobré mysli a připravení. Konejte trpělivě to, co jste konali dodnes a znovu buďte trpěliví, neboť vše je přichystáno. Připravte se však na těžký zkoušky a když projevíte znovu trpělivost, trpělivost a trpělivost, tak příjdou … kdo? No třeba Blaničtí spící, či několik Bílejch – tento, nebo jakej-si král, snad světa? Možná Ježíš s vesmírnými kamarády, kteří se už celá staletí třesou na to, jak nám vytrhnou trn z p …! Vždyť Vám naklonění a vašemu úsilí žehnající ti, ti a ti. Všechno co přijde přijímejte hlavně v pokoji, vždy trpělivě a s láskou …
Dalo by se to popisovat dlouho, ale přesně tohle jsem šedesát let slyšel jen trochu jinak v katolickým kostele!!! Pak jsem to vyčetl v drsnější podobě v Sionských artikulech a v naprosto dekadentním stylu to zní i ve všech současnejch mediích.
Tedy, jsem naprosto přesvědčenej, že změnu za nás neudělá nikdo !!! Od toho jsme tu totiž my a bavme se o tom, čím začít. Jinak to nemá žádnej smysl. A jestli myslíte, že jo, tak přeju šťastnou cestu. Matěj

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymous

Matěji,
čistě náhodou mám rozdělaný článek na podobné téma, o kterým píšeš:
"…Všechno co přijde přijímejte hlavně v pokoji, vždy trpělivě a s láskou …"
Tož sú zvědavé, co vy poté na to. 🙂

Petr H.
Host
Petr H.
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymous

Přesně jak píšeš. Kýženou změnu za nás nikdo neudělá. A když někomu za změnu zaplatíme, sice něco změníme, ale příčinu to nevyřeší a my budeme nejspíš o mnoho dál od vyřešení, než na počátku. Mohou ale nastat situace, vyjímečné a předem těžko zjistitelné, kdy nastane lehké a naším vědomím vesměs neočekávané překlopení do požadovaného stavu. Příkladem budiž efekt sté opice. Ta stá opice taky neví, že je již velmi blízko a pak stačí jen popíchnout a je to. A možná ani to není zapotřebí, možná je to jako s přeplněným pohárem a poslední kapkou. Tady by spíš rozumoval líp statistik-matematik 🙂

Anonymous
Host
Anonymous
17. 3. 2022 13:58

Tak sem s ním! Matěj

Anonymous
Host
Anonymous
17. 3. 2022 13:58

Vážení,
důvěra v to, že nastane situace, kdy bez přiložení našeho prstíku se něco uvede do požadovanýho stavu je iluzorní, jako batoh na zádech sté opice. Matěj

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:58

ahoj kamarádi

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymní

Sice nevím koho,
ale také zdravím.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:58

TAKY ZDRAVÍM Z TRAMTÁRIE

Vladimír Rudolf
Host
Vladimír Rudolf
17. 3. 2022 13:58

Ukolébavka pouze pro "Národ Ovcí" nikoliv pro "Národ Sobě".