Promluvy Zeleného hada

Občas sem fouknu úryvky z publikací, které mě něčím zaujaly. Prvním je kousek z knihy Nepřítel z Atlantídy  od Alexeje Pludka. Nejenom pro tuto veršovanou část bych doporučil si tento příběh přečíst. Kniha je sice zařazena v kategorii sci-fi, ale pokud se jen na vteřinku zamyslíte nad významem veršů, jistě vám neunikne, že o fantazii nejde. A co teprve samotný příběh!
Jde o velmi (alespoň pro mne) poutavý příběh atlantského kronikáře Hera, který zpočátku dohlížel na stavby na Východě (Egypt) a poté, když se musel zodpovídat z obranného manévu proti místním kmenům, se snažil zachránit “bájnou” Atlantídu nejenom od morálního úpadku. Mě zaujalo velice živě popisované prostředí tohoto kontinentu. A to včetně architektury do posledního okrasného kamínku a barevné rybky v zahradních jezírkách. A proč to bylo pro mne zajímavé? Mimo jiné tím, že o tom, co je v knize, jsem doma nikomu nic neříkal, a jednoho dne mi moje manželka vyprávěla vlastní sen (o legendu Atlantídy se vůbec nezajímá, spíše bych tipoval napůl skeptický postoj), v kterém žila v překrásném domě s velkou zahradou. Ještě dodám, že manželka již měla možnost vidět útržky z desítek svých minulých životů. Notnou chvíli mi jak dům, zahrady i okolí na sen až neuvěřitelně barvitě popisovala. Téměř jsem se neubránil pár slzičkám, když jsem si uvědomil, že její popis “vysněného” domu je naprosto totožný s popisem od spisovatele této knihy. Jako náhodu jsem to vyloučil. Vím, že pro člověka s otevřenou myslí je tu několik možností od přenosu mých vzpomínek na knihu do jejího spícího podvědomí až po možnost, že ona sama ve snu viděla …..

Ještě pro upřesnění – Zelený had byl v knize název kultu, jehož členové (uctívači) krom i v dnešní době uplatňovaných praktik pro udržení společnosti na uzdě používali i černou magii. Zbytek knihy je psán příjemnou češtinou. Nemyslím, že by verše někomu dělaly problém správně přečíst.

Nebudiž Rownosti, aniž Swobody, aniž Bratrstwí!
Gsau to toliko Slowa, gichžto užíwati musíte
mluwíce k giným, chtíce ge učiniti služebnými.
Naším gediným Zákonem budiž Moc!
Chtice Moci dosíci, uweďte v Lidi Strach
a welikau Žádostiwost po Rozkoších,
Pýchu a Neswornost,
aby geden druhého měl v Nenáwisti.
Plody Usilowání gegich rozdílegíce,
učiníte Wyžiwení všech na Wůli Waší daným.
Newěky uchowati Moc w swých Rukau chtíce,
Řád gegich Rodin v Neřád obraťte, k hognému
Pití a hrám ve Wrhcáby a Plesání ge měgte,
aby gegich Mysli spíše Wašimi se staly.
Gakémužkoli Protiwenství předgíti nuceni gsauce,
v Nyweč gegich Obecenstwí obraťtež,
toliko ty pak, kdož slaužiti Wám budou ochotni,
Milostí swau obdarugte.
A ty pak, kdož by Wám odpírali,
w obecné Opovržení uveďte a tak
Moc a Sláwu swau přiwodíte nad Swětem.
Tak promluvil Zelený had poprvé.
I promluwil ke shromážděným Uctíwačům Moci
Zelený had takto:
Chtíce zwítězit, wládnětež negprwé wším,
čeho gest k tomu zapotřebí.
A tu gest k tomu zapotřebí, abyste se stali
negprwé Penězoměnci a Kupci a Šacéři Člowěčenstwa.
Toť onen Klíč od gegich Úst, gež
budou hladowá, pakliže tomu Wy chcete, anebo sytá,
přiwolíte-li.
A podruhé pak budiž potřebí, aby nebylo
nižádného Wědění a Poučení, gehož by se gim
dostalo od kohožkoli giného nežli od Wás,
ať o Wěcích blízkých nebo dalekých.
Buďtež w Očích gegich Poslowé
wšech Wěcí starodáwných i nowých a
gich se týkagících ge v Rukau Wašich lepší
než w Rukau gegich.
A posléze buďte Darowateli gegich Zákonůw a Strážcowé.
Zákony pak uprawugte tak,
aby za Práwo obecnou Wážností držáno bylo to,
co ge k Wašemu Užitku a ne k gegich.
Neřádem pak to, co by Wám bylo k Škodě,
ačkoliwěk gim k Užitku.
Wy se gim staňtě Saudci, Zákonodárci, Nálezci
Práwa a Přísedícími. Nenaleznete pak nikoho,
kdož by se Wám postavil rowen v gakéžkoli Při.
Tak promluvil Zelený had podruhé.

I promluwil ke shromážděným Uctíwačům Moci
Zelený had takto:
Obgewíť-li se ten, kterýž si říká Posel Prawdy,
aby prawil: Nepatříť Wám rozdíleti,
aniž gste v Potu Twáře obděláwali Zemi,
aniž patří Žatwa tomu, kdo nesil,
nýbrž oněm, kteří sili,patří,
pak odegměte gemu, čím by se sytil,
a degte mu Hladem umříti, protože z Geho Řeči
pochází Waše Škoda.
A budeť-li mluwiti ten, který si říká Posel Prawdy,
tak, že nepatří Wám učiti kohožkoli,
aniž zwěstowati cožkoli gest nowého
blízko i daleko, alebrž těm to přísluší,
kdož budau k tomu ustanoweni ode wšech swobodnau Wůlí
a které rowněž mohau wšichni swau Wůlí
jejich Úřadu zbawiti,
pogmenujte ho Bláznem nebo Bezbožníkem.
A opowážiť-li se onen Posel Prawdy takto mluwiti,
že Waše Práwo gest rowno Nepráwu
a Waši Moc gste nabyli,
aniž by Gste k ní byli ustanoweni těmi, které saudíte,
nýbrž což gest Práwem a co Nepráwem nechť rozsaudí ti,
kteří k tomu byli swobodně powoláni,
gsauce sprawedliwí a maudří a ctní,
ukamenugtež ho, spaltež jeho Tělo
a ukřížugtež ho na Wěky Wěkůw.
Tak promluvil Zelený had potřetí.
Střežtež se, aby ti, kterým panugete,
naslouchali Slowům Posla Prawdy,
jeho Kázání nawštěwowali a podle nich se sprawowali,
neboť nebude pak Dní, gichž byste se dopočítali
gako Knížata gegich.
A gestliže ge střežíce, neuhlídáte gich přece,
učiňte potřebné nepotřebným
a nelitugíce nikohož a ničehož,
uweďte Wodu do Hlubin Země, kdež dlí Oheň pekelný,
abyste ge směsili.
A prwe, než tak učiníte, odegněte.
A stalo se, gak gest řečeno.
 
opět ty “kazy” na fotce

 

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
16 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymous
Host
Anonymous
17. 3. 2022 13:58

Míchale,
možná pamatuješ, že jsme ještě dávno za bolševiků s mámou v NČS tenhle text zpívali po klubech? Už si to přesně nepamatuju, ale možná jsme to dokonce hráli v únoru 1989 na předávání cen "Ptáka Noha" v Praze v klubu Na Chmelnici. A je docela zajímavý, že před usnutím si trénuju na písničkách paměť a včera jsem se pokoušel vybavit si a fakt nekecám … přesně tenhle text a docela jsem to v tom našem tehdejším překladu i zvládnul. Myslím, že jí zas zařadím do repertoáru k templářovi se to bude hodit, ne?
Nebudiž rovnosti, aniž bratrství. Jsou to toliko slova, která užívat musíte mluvíce ke služebným. Vašim jediným zákonem ať je moc!
Proto uveďte mezi lid strach, pýchu, nesvornost. Obraťe je k hojnému pití a hrám. Převraťte řád jejich rodin. Ty kteří vám budou sloužit obdarujte. Ostatní v obecné opovržení uveďte. Tak navěky uchováte svou moc a slávu nad světem …
V těch čtyřech HADÍCH promluvách je obsaženo sakum-prásk všech 24 Sionskejch protokolů. Nojo, von Rotschild nebyl poeta a tak to s tou svou partou jenom obtáhnul do jazyka konce 18.století. Jsem zvědavej, co tomu lidi na blogu řeknou? Matěj

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymous

Však mě se ten text taky vryl tak do paměti, že i po čtvrt století jsem ho bez problému odříkal 🙂
Ale musím přiznat, že plně jsem ho pochopil až při čtení této knihy, která rozhodně nekončí nějakým happy-endem. Vždyť já tehdá byl jen puberťák s basou. Vidíš, koneckonců je to tak dávno, že už si ani nepamatuješ, že odříkávání veršů zbylo na mě – asi díky mému už tenkrát hlubokému hlasu 🙂

Anonymous
Host
Anonymous
17. 3. 2022 13:58

2/ Chtíce zvítězit staňte se penězoměnci a šacéři člověčenstva. Toť klíč od jejich úst. Dbejte ať není ždného vědění o věcech dávných i blízkých, kterého by se jim dostalo od někoho jiného. Buďte jim posly a mistry života, darovateli zákonů, soudci i přísedícími. Pak nenaleznete nikoho, kdo by se vám postavil roven v jakékoli při.

3/ Objevíli se ten, který si říká posel pravdy, aby tvrdil, že vám nepatří rozdílet to, co jste nevytvořili, dejte mu umřít hladem. A budeli mluvit, že vám nepřísluší učit, jelikož jste tak nebyli stanoveni těmi které soudíte, ukamenujte ho, ukřižujte a jeho tělo spalte navěky.

4/ Střežte se, aby ti kterým panujete naslouchali jeho slovům. Neboť nebude pak dnů, jichž by jste se dopočítali, jako knížata jejich. A jestliže je střežíce neuhlídáte, učiňte potřebná opatření. A nelitujte nikoho a ničeho. A uveďte vodu do hlubin země, kde dlí oheň, aby jste je směsili. Ale prve než tak učiníte, odejděte, I stalo se jak bylo řečeno.

ref.: Dívenka malá hraje si na písku, hádanka živá něha i krutost. V těch jejích očích není se čeho chytit. Důvěra, nedůvěra, strach, či ironie.
Jak západní věže katedrála má, tak i ona svůj svět už zmapovala. Určitě je lepší než ten můj, tvůj náš, ale srandy užijeme a poznáš to holka až se vdáš.
No,takhle nějak to bylo. Matěj

Anonymous
Host
Anonymous
17. 3. 2022 13:58

Nojo,
když to vidím napsaný černý na bílým, tak si matně vybavuju, že von to kluk fakt a asi moc dobře říkal. Já se z toho asi picnu, protože si opravdu skoro nic důležitýho nepamatuju. Matěj

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:58

Ahoj vespolek,
tu knihu mám asi snad 20 let, na Alexeje Pludka nedám dopustit… Nepřítel z Atlintidy je úžasná kniha, mnohým z nás se po jejím přečtení zřejmě aktivovala buňková paměť a vynořily se zasunuté vzpomínky na… A když jsem se kdysi seznámil s Protokoly SM, nebylo co řešit – pan Pludek je zde v kontextu s poselstvím celé knihy nádherně vetknul a použil, žek bohu se obsah Promluv Zeleného Had vyplňuje. Otázka – co s tím uděláme ???

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymní

My s tím můžeme udělat "pouze" to, že budeme pracovat sami na sobě a tím působit na své okolí. Druhým můžeme pouze ukázat, ale to nejdůležitější je již na nich.
I hlavní postava románu Hero, nezmohl nic a to z pohledu hierarchického žebříčku měl velké možnosti. Měl i vědomosti, snahu, majetek, konexe. Jediné, čeho měl nedostatek, byli spolehliví, stejně smýšlející přátelé a čas. K poznání a jádru problému se dostal až ve chvíli, kdy vlak byl natolik rozjetý, že ho nešlo zastavit. Takže otázka snad ani nezní, co s tím uděláme, ale zda je ještě vůbec čas s tím něco udělat. Vše má svojí nějakou setrvačnost, ať je to hmotné či nehmotné.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymní

Souhlas, možná jen malý postřeh – i Hero se pokusil "s tím něco udělat" až bylo pozdě, až byl vystaven tlaku (jsme jako olivy…) ale indícií měl (všichni z jeho okolí měli) k dispozici víc než dost. Takže – prací na sobě dospějme k prozření a přijetí odpovědnosti za své činy… Já tomu, co koná drtivá většina zdejších inkarnátů říkám pštrosí chování – když se kolem mě něco děje, strčím hlavu do písku a tvářím se, že se nic neděje, pročež potřebuji jistotu svého pískoviště… krátkozraké, ale koukám se kolem sebe… a pštrosů neurékom. Lidi mají strach ze změny, ze zapojení se do sociálního dění, pomalu už i ze sebe samých – globální parazitu (egregoru … jedno jak "to" nazveme) se docela daří, nebo že by to bylo oddělování zrna od plev před sklizní, zkouška pro jednotlivá individua na konci jedné třídy školy života?

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymní

Škoda, že Vás nemám jak oslovovat.
Indície máme i my. Problém ale je, že je nevnímáme. Někteří protože nechtějí, většina protože o nich zkrátka neví. A je to z důvodu neustálého odvádění pozornosti od těchto indícií. Vše, co si nevyhledáme sami intuicí (viz valná část mých článků zde na blogu), ale je před nás hozeno ať už v podobě zábavy nebo existenčních strachů, nám odvrací pozornost od oněch indícií. A někdy i tak rafinovaně, že i ti, co o odvádění pozornosti vědí nebo tuší, mají hokej se v tom orientovat (článek o informacích co by dvojitých špiónech), případně nás usměrňují trollíci a další individua.
Tato tisíciletá hra je složitá, ale zároveň velmi jednoduchá pro obě strany soupeřů. Složitá pro většinu, protože neví, že se hry zúčastní. Jednoduchá pro menšinu, protože díky tomu, že vědomě hru hrají, určují její pravidla pro všechny.
Myslím, že nejde o to změnit je (tím se nic nezmění – změna zanedbatelné menšiny), ale o změnu nás. Pak loutkovodiči ztratí vykonavatele svých plánů (vojáky, policii, úředníky, učitele aj.).

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymní

Já jsem Standa. Jestliže byste byl ochoten přijmout můj pohled na svět, jakožto multidimenzionální fraktálový koncept mnoha a mnoha Vesmírů (přičemž tu máme Bytosti v pozici neevolučních Tvůrců a Bytosti obdařené Jiskrou směřování k vývojovému posunu), ve kterém jest neustálá evoluce (co se dostane do klidu = nevyvíjí se = zaniká) neboli směřování k návratu k původní Jednotě a Zdroji/ k dokonalosti, přičemž zde na této Zemi v 3D jsme pouze na prvním a úzkém stupínku schodiště, vedoucí do námi neuchopitelných dálav, pak bych rád položil otázku. Mají Tvůrci právo na chybu při svém kreativním projektování podmínek a stanovování (jakjentoříct) pravidel Hry pro evoluční pobyt Bytostí ? Pokud ano, je možné, že to, co během statisíců let vývoje (a záplat zvenčí) vyústilo v nás, je omyl… Ale já jsem v tomto optimista, neboť „někdo“ na sebe tu roli kelímku a rozdmýchávače ohně v tom tyglíku kde se nacházíme, abychom mohli být zakalováni = evolučně postupovat. A jakýkoli postup z jedné Hladiny do druhé – a je teď jedno, zda nahoru či dolu, doleva či doprava, plus či mínus, má vždy „Bod Zero“, zlomový bod, kdy koncentrace všeho (energií, příčin…) je v maximálním vzepětí. Takže plně souhlasím s tím, že každý má pracovat na sobě, ale ne ve stylu „moje Ego schlamstne celý svět“ , nýbrž ve jménu sjednocení, lásky a pochopení. Jen doporučuju k tomuto, abych nebyl špatně pochopen, že jsem nějaký potrhlý altruista, např. knihu Davida Ickeho „Jen Láska je skutečná…“ nebo např. Pavla Karpetu, nejnověji třeba zde http://karpeta.blog.idnes.cz nebo na jeho web, nebo web Miroslava Zelenky atd atd

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymní

Stando,
děkuji za komentář. Budu si ho muset pročíst několikrát, protože mi hodně věcí uniká, neboŤ jste zkusil vtěsnat mnoho informací do jednoho odstavce.
Vývoj je samozřejmě evoluce, na tom se shodneme. Ale s evolucí tak, jak je popsána Darwinovou teorií vývoje, se rozhodně nemohu popasovat. Dost okrajově jsme se o tom bavili s Petrem na jeho blogu zde: http://astralnisvet.blogspot.cz/2013/05/darwinova-evoluce-je-dezinformace.html
přičemž si myslím, že tam uvidíte, že na to mám obdobný názor jako Vy.
Dále ještě z Vašeho komentáře rozumím dilematu o omylnosti Tvůrců. Tady bych Vám zkusil předestřít ještě jednu možnost. Vy se na vývoj (a rozumím proč) díváte z pohledu lineárního plynutí času. Ostatně pro vývoj je pro náš mozek čas nejdůležitější veličinou. Jenže, co když Tvůrce/i není zakotven v linearitě času? Pak by nebylo pro člověka s fantazií těžké dospět k názoru, že my ukotvení v našem plynutí času jejich chyby nemáme možnost postřehnout, pokud tedy tyto chyby nejsou záměrné. Vy to jistě pochopíte, co mám na mysli – paradox zabitého dědečka.
Dále samozřejmě že prací na sobě jsem měl na mysli harmonický vývoj všech našich částí a to včetně Ega (viz zdejší články o mozkových hemisférách – písmo a představivost, úvaha Vlabi nad knihou J. B. Taylorové, slova vs jejich význam, ale i další a další články).
D. Ickeho osobně nemusím, protože na můj vkus se pohybuje až příliš u jednoho mantinelu. Články Pavla Karpety znám, líbily se mi ty o spánku a snění (spánková obrna) a z webu M. Zelenky jsem se souhlasem autora uvedl několik jeho povídek i zde na blogu, přičemž další ještě pravděpodobně přibudou.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymní

Michale,
pomalu se "rozkoukávám" na těchto stánkách, nu líbí se mi tu. Hele, toho Ickeho bych "neházel přes palubu". Já to u něj vidím tak půl napůl – třeba v uvedené knize má naprosto parádně popsáno, jak naše smysly a hlavně zrak tvoří realitu zde v 3D a jak naučené a vštěpené prizma pohledu na realitu ji také určuje a vytváří (mysl jako přehrávač přehrává určité DVD). Naopak, kde je David už téměř paranoidní, je to, že (když lehce, ale fakt jen lehce přeženu) za každým keřem vidí vykukovat reptoše, jak vodí lidské inkarnáty na drátkách jako loutky…
O nelinearitě času by se dalo dlouze povídat. Ale já to vidím tak, že čas zde v 3D má (jako vše tady) duální charakter – jeví se pozorovateli zde jako lineární, příčemž čas je jen iluze, vázaná na projevený pohyb a tedy hmotu – pohyb zde jsme vnímat pouze "postupem" času… takže tam v jiných stavech je to úplně jinak – což ale přináší dost potíží k uchopení "o co vlastně jde" – naše (bohužel dost ořezaná a vykleštěná) logika ai naciťování s tím má problémy. Co se času a naší přítomnosti zde – slyšels někdy o teorii dr. Monroa (omlouvám se jestli jsem mu zkomolil jméno)? Týká se toho, jak "organizované" jsou jednotlivé klíčky – inkarnáti v různých časových místech zde na Zemi v 3D, přičemž jsou zde vlastně "zaráz" – neboli Duch je bezčasový (jeho původ a domov není zde v 3D)a saje zkušenosti přímými těly v jednotlivých časových epochách tady na Zemi… ale jeho "výhonky. Jo a na tvoji úvahu o tom, proč si nepamatujeme nebo se nenapojíme na UIP (Akašu, MFG pole…) – dobře to popisuje např. Ivo Wiesner, nebo články kolem Filadelfského exoperimentu – zrodš se sem s určitými časově-prostorovými koordinátory – časovými zámky – jo, něco jako přihlašovací heslo PC do sítě a ty zámky (Zero body tomu tuším Wiesner říká) tě "nepustí" se napojit jinam, v opačném případě bychom všichni zbláznili, jaký by z toho byl guláš a zmatek. Na torpédoborci Eldridge ty časové zámky přecvakli a špatně to tam skončilo – kdo přežil se zbláznil atd… Navíc otevřeli trhlinu nezi dielektricky (nevím teď jak přesně pojmenovat ten izolační "prostor" – je to jako v kondenzátoru – jednotlivé desky musí být odděleny izolovány, aby nedošlo k probití a vyzkratování) oddělenými Dimenzemi a to je ten hlavní průšvih…
Standa

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymní

Stando,
nejsem si jist, zda co se "Zero-time" týče, mluvíme o témže. Ivo Wiesner se o tom zmínil, ale v souvislosti s N. Teslou, který nejenom na fenomén Zero-time přišel, ale sestrojil i porovnávací přístroj, který srovnával dva objekty (je jedno, zda jde o člověka, kámen, planetu aj.). Podrobnější článek najdete tady: http://energieupramene.blogspot.cz/2012/07/tesla-zero-time.html. Zero-time byl právě důvod, proč Tesla od Filadelfského projektu odešel. Věděl totiž, co se stane – o čem jste psal Vy. Ale. Zero-time podle mne nedovoluje přesun hmoty (těla), nikoliv však Vědomí. Když jste zmínil Monroa (pokud tedy byl mínen Robert Monroe), pak stačí vzít v potaz zkušenosti lidí, kteří podnikli tzv. cestování mimo tělo. Zkuste si přečíst úvodní články Petra (astralnisvet.blogspot.com), nebo si přečíst knihy Roberta Monroa. Zjistíte, že přesun v čase lze provádět za předpokladu (a lze si to v některých případech i ověřit), že se po časové, ale i prostorových osách (z našeho 3D pohledu) bude moci Vědomí posouvat téměř libovolně – nikoliv neomezeně.
Ono i sám Ivo Wiesner pro své knihy čerpal mimo jiné z UIP a jeho názory a témata se týkaly i dob statisíce let vzdálených – např. kniha Bohové a apokalypsy. Ivo Wiesner byl právě pro mě důvod pro napsání článku – http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/05/protichudne-pravdy_3370.html

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Anonymní

Ještě jednou Stando:
Teď mi ve vaně docvaklo, co mi na tom celém nesedělo. Oba dva jsme totiž zmotali dvě věci do jedné.
Jde tu totiž o dva fenomény. Jedním je Zero-time a druhým časový zámek. S oběma pracoval N. Tesla.
Zero-time je jakýsi pomyslný nulový bod (bod vzniku) konkrétního Vědomí – vyšších savců(?), člověka, krystalů, planet aj.
Kdežto časový zámek (alespoň tak já to chápu) jsou pomyslné dva body vymezující existenční trvání hmoty, kterou obývá Vědomí. Nejde ale o hmotu samotnou, protože kupříkladu lidské tělo se během života obměňuje, a po nějaké době je tvořeno zcela jinými atomy, než v předtím. Jde podle mne o energetické pole, které s danou strukturou hmoty (např. tělo) vzniká. Dejme tomu, že tělo vzniklo 1.1.1950. V ten okamžik zároveň vzniklo i jeho energetickoinformační pole, které se dost možná dalším zápisům uzavírá (nezaniká) v okamžiku smrti těla. Představuji si to jako, když začneš psát dokument do souboru. S prázdným dokumentem zároveň vznikne nový soubor dokumentu. V tomto souboru je zaznamenán čas vzniku a je otevřen pro změny v textu dokumentu po celou dobu psaní. Až když je text dopsán, uloží pisatel změny do souboru a změní vlastnosti souboru proti přepsání. Soubor je tím uzamknut a jsou v něm uvedeny mimo jiné doba vzniku a doba poslední změny.
Takže doba vzniku tohoto pole a jeho uzavření je ohraničena časovými zámky: od – do. Pokud nedojde k jejich uzamčení (podle mne k uzamčení dochází automaticky až po smrti těla), nemůže toto pole "cestovat" zároveň s tělem mimo dobu, kdy toto pole je aktivní. Pokud ano, pak dojde vlastně k odtržení těla od jeho pole, čímž musí dojít k destrukci nebo ke změnám těla, protože se nemá čím řídit, nebo lépe řečeno není ničím řízeno (energetickoinfomačním polem). Když to přeženu, připodobnil bych to ke ztrátě DNA v každé buňce.
Už si rozumíme?

Iv
Host
Iv
17. 3. 2022 13:58

Michale, názor Standy je velmi inteligentní a je znát, že ví o čem mluví, má svou hypotézu, tak jak Ty a to je dobře. Přesun časoprostory by podle Tesly měl jít, tak jak nastínil Tesla a pak tuto teorii dále rozpracoval Keshe(bohužel, něco není v pořádku-zmlklo to)ale zásadní věc je dána kmitočtem jednotlivce ZT, proto zde jako učební parketa obsahuje bytosti od těch nevyspělých až po ty vyspělejší a myslím, že je to záměr, aby se dala šance i těm na spodním žebříčku a zmněnili svůj kmitočet ZT, ale podle životních zkušeností se to moc nedaří a sobeckost kraluje, protože většina lidí žije v uzavřeném systému, nechápe, že vše je propojené v celém Univerzu, včetně jejich paralelními světy jako komplet a asi nikde neuzavřený. Na hodnotě ZT závisí možnost průniku do jiných prostor a to jen tam, kde je obsažena ZT, tam múže působit i reálně, do vyšších světů, kde v bytosti není obsažena ZT nemůže reálně zasahovat, jen pozorovat, velmi dobře vytvořen zákon Univerza jako pojistka.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:58
Odpovědět  Iv

Iv,
děkuji za komentář. Přiznám se, že po prvním přečtení jsem věděl prd, ale po třetím už to bylo mnohem lepší 🙂 Rozumím obsahu i formě.
Nyní se nemohu ubránit pocitu, že ZT má cosi do činění s tvým článkem http://energieupramene.blogspot.cz/2013/01/duse-vztahy.html

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:58

Ahoj,
teda Iv, ten článek duše-vztahy je vynikající! Ten spirálovitý sestup/vzestup /posun na vyšší "level" Hry vnímám jakožto "pravý" důvod, proč se vše děje (ale o tom snad jindy).Děkuju za ten článek 🙂 trošku mám takovou životní zkušenost o tomto… před necelými třemi roky jsem potkal svoji Druhou část a je to nepopsatelné, těžko sdělitelné, to je prostě potřeba Zažít… Ale zpět k ZT – Wiesnera jsem četl od roku 1992 tuším, jak začaly vycházet v AOS Publishing jeho knihy, takže jsem zaznamenal postupně i od něho samého občasné "revize" jeho myšlenek, čímž má ještě víc moji úctu, jak asi víte, asi před třemi roky se jeho čas zde završil… ZT je podle mého myšlenkového maodelu naprosto úzce vázáno jak druhové inkarnaci vyvíjejících se Bytostí a v tomto rámci vymezuje pole působnosti daného jedinečného ID inkarnáta v Prostoru a Čase (definovaným tím prostorem). Když vezmeme, že Clověk (obecně) je multidimenzionální Bytost, tak se povznesme z této Sol soustavy v třetí dimenzi (prý jich je 15, ale zde v našem prostředí dospěla Země svým projevem zatím pouze do 12D).
Zkusím to nějak jednodušejš. Tak třeba – ZT je kódovací znak pro různé druhy Entit – v našem případě skupinu dobrodružství chtivých Entit/Duchů a určuje jejich časoprostorové koordináty – a to nejen zde v Sluneční soustavě, ale i co se našeho Vesmíru globálně týče – zahrnuje jednoznačné určení i souhvězdí, Galaxie a čísla (typu, druhu) Dimenze (frekvenční jemnosti všezahrnující a rozprostřené energie Prvotního Hybatele (dosaď jméno dle vlastního světonázoru:) ). V rámci takto vymezené oblasti potom nastupují vlastní časové zámky od zrození do úmrtí daného individuálního Inkarnáta. A to proto, že v různých oblastech a celkem pravděpodobně i v různých Dimenzích (raději opakuju, že jde o pomocné slovíčko, ne o fyzicky vyhraněné"místnosti" vedle sebe – ony se spíš prolínají…)je různý náhled /zažívání času. někde nahoře ( v jemnějších energiích) čas vůbec neznají – třeba tam mají něco jiného, ale rozhodně od vyšších dimenzí jednak není fyzické tělo, ale čisté energie, jednak je tam prost vše jinak. Teď jsem si vzpomněl – neviděli jste někdo v kresleném maďarském setiálu Smolíkovic rodina, jak Ládínek přistál se svým Guliverem na "placaté" planetě? Tamnější obyvatelé žili pouze v 2.rozměrném prostoru a nedokázali pochopit, jak může Ládínek v 3D existovat (on je viděl jako pohybující se kreslené postavičky na papíře) – takže mudrovat nad tím, jak "vidí" ti evolučně výše nás, a jak vnímají pro nás reálný, pro ně iluzorní, čas, je zbytečné.
Kruciš, zase jsem se z jednoduchosti asi zapletl do složitého popisu, omlouvám se, dost často se mi stává, že myš-lenky mi cválá někde prostorem o dost rychleji, než moje datlující prsty dokážou tlukotat do klávesnice a tak prostě nestíhají zapsat co by měly :)což může být příčinnou možné nesrozumitelnosti mého projevu…
Prostě jak MichalB popisuje časové zámky se zápisem, uzavřením a následnou ochrannou proti zápisu se mi líbí, je to trefné, akorát ty ZT bych viděl jako bránu nebo rámec nad tím jedním zápisem, no..
Pěkný večer. A dík vám oběma za vaše články, web i za to, že konáte to, proč jsme, mimo jiné, tady – ptáte se, hledáte, nalézáte, polemizujete a myslíte -přemýšlíte 🙂 Standa