Hmotnost – co to zatraceně vlastně je?

Vím, že si tímto textíkem asi příliš vědecky založených přátel neudělám, ale na druhou stranu si říkám, potřebuji je?
Článek berte, jak uznáte za pro vás výhodné. Buď jako satiru, nebo jako vážné zamyšlení. Autor neřekne, jak to mínil on 🙂

Včera, když jsem plaval ve vaně a byl jsem už blízko u břehu, mně asi z důvodu nadnášení těla vodou (to vynalezl a pro veškeré lidstvo dal zadarmo a bez patentu k užívání Archimedes) bleskla v hlavě myšlenka, co ta mrška hmotnost vlastně je? Pánové z CERNu jsou této záhadě už už v patách a hlavního viníka zodpovědného za hmotnost už prý drží skoro za pačesy. Higgsův boson, jak toho stydlivého a skvěle maskovaného uličníka nazývají, je dle definic, jež jsem našel, toto (všimněte si, že částice, rozumějte hmota, je alfou a omegou všeho):

Higgsův boson je hmotná skalární elementární částice předpovězená ve standardním modelu částic. Hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic, zejména rozdílu mezi nehmotným fotonem a velmi těžkými bosony W a Z. Hmotnosti elementárních částic a rozdíly mezi elektromagnetismem a slabou interakcí jsou rozhodující v mnoha mikroskopických dějích, a tak pokud existuje, má Higgsův boson na náš vesmír významný vliv.”


Asi jsem krapátek opožděný. V první části se píše “… je …” a v další zase “…pokud existuje…”. Tak buď něco je, nebo není, ne? Že by opět geniální Cimrmanův úkrok stranou? Pro neznalce díla tohoto českého velikána připomenu:
“Cimrmanova teorie poznání.
Materialismus tvrdí: Na počátku je pravda – nepřesná. V průběhu procesu poznání dochází ke zpřesňování pravdy a na konci procesu známe pravdu absolutní.
Cimrman: Na počátku procesu poznání je omyl – velice přesný. V průběhu procesu poznání dochází k vyvracení omylu a na konci procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme vůbec nic. Z hlediska Cimrmanovy teorie poznání ovšem nebylo možné tuto teorii uznat za objektivně správnou (vylučovala by totiž sebe samu – poznámka autora). Tady Cimrman geniálně učinil takzvaný úkrok stranou, postavil se na pozici materializmu, přesněji marxizmu, a svou teorii jako objektivně správnou uznal.”
Pro osvětlení teorie externismu (viz. odstavec výše) ještě doplním:
“Teprve nedávno jsem v Einsteinově korespondenci objevil dopis, v němž Cimrman svého přítele seznamuje s definitivním náčrtem externismu. Vysvětluje mu, že podle této filosofie se to má s existencí věcí přesně naopak, než jak to odpovídá běžnému názoru: věc je tam, kde se domníváme, že není, a není tam, kde se domníváme, že je. Kdybych to měl ukázat na nějakém příkladě: držím-li v ruce například tuto křídu, pak podle Cimrmana vyplňuje tato křída souvisle celý prostor svého okolí a jedině v místě, které vidíte, tato křída není. To, co držím v ruce, je vlastně jen jakási prázdná bublina v souvislém křídovém masivu. Einsteinovi připadal takovýto popis světa pozoruhodný. – V originále označil dokonce Cimrmanovy názory jako “very crazy”. – Měl však i námitky. Cituji: “Jako fyzik Vás musím upozornit, že na podstatě skutečnosti samé se nic nemění, jestliže VĚC označíte jako PRÁZDNO a prázdné okolí jako VĚC. To je pouhá hra se slovy. “V originále: “The ping-pong with the words.” – Tolik Einstein. ”
Dále uvedu, co se praví o hmotnosti:
Hmotnost je vlastnost hmoty, která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty. Tato ekvivalence setrvačných a gravitačních sil je postulována obecnou teorií relativity a je s velkou přesností experimentálně ověřena.
Hmotnost je obdobná charakteristika hmoty jako např. energie, elektrický náboj apod.”
Tak a teď zpět k mým myšlenkovým šokům, které mě zastihly již těsně u břehů vany. V jeden okamžik mi hlavou proběhly všechny výše uvedené informace a fakta. Chvilku to v hlavě chrčelo a chrastilo a pak z imaginární tiskárny vypadl tučným 72tipixelovým písmem potisklý papír se stručným nápisem HMOTNOST, STEJNĚ JAKO ČAS NEEXISTUJE. Nebýt již v mělkých vodách, asi bych se utopil, protože lapat po dechu pod vodou je krajně nepříjemná záležitost. Dvě bezmála nejdůležitější ingredience tvořící náš prostor si prostě podle mého chorého mozku neexistujou! Jen tak a bez ohlášení!
Hmotnost, tak jak jí tedy chápu z obecně přijatých definic, je sice vlastností hmoty, ale jen jako projev něčeho jiného (setrvačnosti a gravitace), tudíž hmotnost jako taková není. Proč potom jsou vynakládány tak obrovské prostředky do zatím překvapivě neúspěšného hledání základního stavebního kamene něčeho, co vlastně ani neexistuje? Naštěstí na neštěstí: “Nelze jej pozorovat přímo, nýbrž pouze prostřednictvím částic, na které se rozpadá, a to tak, že se vyloučí všechny kombinace rozpadových produktů, které nemohou nastat.” a proto to může trvat ještě hóódně dlouho, než ho najdou. Snad jim potom úspěch nezkazí jejich kvantoví kolegové, protože oni tvrdí a již to i dokázali, že účastník už jen svojí přítomností ovlivňuje výsledek pokusu. Takže si třeba toho bosona nakonec zmaterializují (fujky!).
Přijde mi to stejně absurdní a mimochodem se divím, že již nebyli ve vědeckém světě podniknuty v tomto směru kroky (možná jen o tom nevím), jako hledat základní částici zodpovědnou za vznik času.
Abych to nějak shrnul. Zkrátka někde blízko okamžiku, kdy jsem ve vaně usínal a všechno mi bylo v tu chvíli putna, mi zleva doprava (nebo odspodu nahoru? Už nevím) prosvištěla myšlenka, že hmotnost, stejně jako čas neexistují. V tomtéž zlomku vteřiny mi prošlo i vysvětlení proč (tuším to mělo něco společného s přitažlivostí, ale ne zcela v oficiálním fyzikálním chápání přitažlivosti), jenže bohužel jsem si je nestačil zapamatovat.
i příroda může mít problém s gravitací 🙂

aktualizace:
Už vím 🙂 Hmotnost není, protože ve své podstatě není ani hmota. Hmota je dle všeho jen různě zhuštěná energie a jako hmotu jsme se to rozhodli vnímat. A stejně jako násobení nulou dá i se sebe větším číslem zase jenom nulu, tak sebezhuštěnější energie zůstane zase “jen” energií.
Těžko půjdu do krámu a řeknu si např. o 30dkg tepla 🙂

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymous
Host
Anonymous
17. 3. 2022 13:59

Michale skvělej článek.
Já sice nerozumím těm fyzikálním termínům, ale přeložil jsem si je do toho svýho, zmatenýho jazyka, kterej bezesporu, jako to všechno kolem, včetně křídovýho útesu postrádá existenci. To je přeci téma všech mystiků, jelikož to, co vnímáme je je vlastně sranda a ILUZE, která bezesporu rovněž neexistuje. A velmi mě utěšilo, že záhady tady nejsou proto, aby se řešily, ale proto, aby se neřešily! Protože když je připustíme, tak máme zbytečnej problém. A proč vytvářet, či připouštět problémy, když lautr zádný neexistujou! A proto se my, postižení civilizací furt hrozně DIVÍME … jak je možný, že se tu stále ještě n ě k d e vyskytujou ŠŤASTNÍ LIDÉ. A naprosto bez tý hlouposti, který my s pompou říkáme CIVILIZACE! A nejsou to žádný nihilisti, ani solipsisti, ale pouze jen šťastná vědomí. Žbluňk! Popleta Matěj